HyTube jest typem nawilżacza wyparnego, wykorzystującego zamknięty obieg wody. W HyTube nie dochodzi do kontaktu wody z powietrzem.

HyTube - nowatorski nawilżacz powietrza
HyTube - Innowacja na rynku nawilżaczy powietrza


Zasada działania
HyTube

1 - panele desorpcyjne
2 - kierunek przepływu wody nawilżania
3 - powierzchnia paneli desorpcyjnych
4 - przepływający strumień powietrza
5 - turbulizatory


Sercem nawilżacza powietrza HyTube są równolegle ułożone panele desorpcyjne (1). Wewnątrz paneli przepływa ogrzana i dostarczana pod odpowiednim ciśnieniem woda (2). W zależności od temperatury i ciśnienia, woda przenika na zewnątrz paneli (3) i jest uwalniana w postaci pary wodnej.
Turbulizatory znajdujące się na zewnętrznej powierzchni paneli, powodują zawirowania powietrza i absorpcję przez nie wilgoci.
Brak skroplin w procesie nawilżania eliminuje konieczność stosowania odkraplacza.
HyTube

HyTube zapewnia:
- Higieniczne nawilżanie powietrza
- Nawilżanie bez skroplin
- Nawilżanie bez mgły wodnej
- Najwyższy stopień wykorzystania wody bez strat w procesie nawilżania
- Wysoce wydajne nawilżanie bez konieczności stosowania odkraplacza
- Oszczędność miejsca w przypadku nowych instalacji
- Minimalną przestrzeń wymaganą przy modernizacji istniejących instalacji nawilżania

Zastosowanie:
Nawilżacze HyTube mogą być stosowane w szerokim zakresie instalacji, ze szczególnym wskazaniem na:
- wymagania związane z koniecznością zastosowania komory nawilżania o niewielkiej długości;
- modernizowanie istniejących instalacji nawilżania powietrza;
- wysokie wymagania higieniczne, np. w szpitalach;
- możliwość wykorzystania istniejącego źródła zasilania w wodę o temperaturze do 80°C;
- wymagania dotyczące instalacji z koniecznością zachowania pionowego przepływu powietrza;
- wymagania dotyczące stosowania oszczędnego systemu nawilżania powietrza.

Sterowanie
Sterowanie nawilżacza HyTube następuje w oparciu o parametry ciśnienia i temperatury wody, oraz jeśli występuje taka możliwość - naprzemienne włączanie i wyłączanie poszczególnych stref paneli desorpcyjnych.
Szybka reakcja układu na zmianę parametrów powoduje, że nawilżacz HyTube doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających dokładnej i szybkiej regulacji.

Jakość wody i higiena
Nawilżacze powietrza HyTube wykorzystują permeat przygotowany w procesie odwróconej osmozy. Ze względu na proces samodezynfekcji cieplnej nawilżacza, stosowanie dodatkowych urządzeń do dezynfekcji nie jest konieczne.

Proces nawilżania – wykres Molliera
Proces nawilżania – wykres Molliera
Proces nawilżania przebiega z dodatnim gradientem temperatury. Ogrzewanie powietrza zależy od temperatury wody nawilżania.

[attach=attach1]>>Więcej w karcie katalogowej HyTube[/attach]