Data rozpoczęcia
2009-05-12
Data zakończenia
2009-05-12

termin: 12-13.05.2009 miejsce: Warszawa


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Politechnika Świętokrzyska i czasopismo "Instal", jako współorganizatorzy, zapraszają do udziału w
I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
HYPOCAUSTUM 2009

Tematyka konferencji poświęcona będzie problematyce nowoczesnego ogrzewnictwa.
Celem konferencji jest stworzenie możliwości do zaprezentowania osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie najnowszych rozwiązań w dziedzinie ogrzewnictwa, stosowanych w Polsce i za granicą, a także możliwości prezentacji i wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi a pracownikami eksploatacji, wykonawcami i projektantami.
W konferencji weźmie udział około 150-200 uczestników z kraju i zagranicy, reprezentujących:
- wyższe uczelnie,
- służby techniczne przedsiębiorstw dystrybutorów ciepła i wytwarzających ciepło,
- firmy (produkcja, wykonawstwo i eksploatacja),
- jednostki samorządu terytorialnego.
Konferencja odbywać się będzie w cyklu dwuletnim. Organizator przewiduje referaty naukowców z krajów ościennych.
Podczas konferencji zostaną wygłoszone referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.
Wszystkie zakwalifikowane referaty będą opublikowane w miesięczniku naukowo-technicznym "Instal".
Konferencja składać się będzie z 4 paneli:
- Instalacje i systemy ogrzewania
(instalacje grzewcze tradycyjne, podłogowe, ścienne; urządzenia grzewcze, problematyka obliczeń zapotrzebowania ciepła, budownictwo energooszczędne, racjonalizacja zużycia ciepła, termomodernizacja, zagadnienia normalizacji, prawo budowlane i inne przepisy związane).
- Węzły cieplne
(rozwiązania technologiczne, urządzenia, automatyka i regulacja, sieci cieplne, zagadnienia eksploatacyjne węzłów i sieci cieplnych, problematyka ciepłej wody użytkowej, pompy).
- Kotłownie
(układy technologiczne kotłowni, zagadnienia bezpieczeństwa eksploatacji, automatyka i zagadnienia regulacji, budowa kotłów, badania kotłów, problematyka sprawności kotłów, instalacje zasilania w paliwa, palniki i zasady regulacji palników, badania systemów wytwarzania ciepła, układy wielopaliwowe, problematyka spalania).
- Odnawialne źródła energii
(układy solarne, układy fotowoltaiczne, pompy ciepła, paliwa niekonwencjonalne, normy i dyrektywy, inne układy pozyskania energii).
Konferencja odbędzie się w dniach 12-13.05.2009 r.
w gmachu NOT w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5, sala A i B.
Przewiduje się możliwość zaprezentowania przez firmy produkowanych lub sprzedawanych przez nie urządzeń przeznaczonych dla ogrzewnictwa (prezentacja multimedialna, stoisko itp.). Szczegółowe informacje: www.pzits.org.pl