PCI Augsburg, filia BASF, opracowała hydrofobowy klej zwany PCI Pecimor DK przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej płytami ekstrudowanymi ze spienionego polistyrenu (XPS) o nazwie Styrodur®C firmy BASF do budynków narażonych na działanie wody gruntowej.

Ten szybko twardniejący, nieprzepuszczający wody klej może być nakładany na całą powierzchnię płyt izolacyjnych. Nawet w przypadku czasowego lub stałego naporu wody zapewniona jest izolacja wzdłuż całej podziemnej strefy fundamentowej, ponieważ woda nie jest w stanie przeniknąć przez taką izolację. Oznacza to lepszą ochronę piwnic przed pleśnią i butwieniem.

Piwnice, których zewnętrzne ściany są narażone na działanie wody gruntowej muszą mieć izolację cieplną. Mury bez izolacji gwałtownie się wychładzają i na wewnętrznych powierzchniach dochodzi do długotrwałej kondensacji wody. Takich piwnic nie można właściwie eksploatować bez izolacji cieplnej. Pleśń może narosnąć nie tylko na ścianach, lecz także na przedmiotach składowanych w pomieszczeniu. Dzięki dobrej izolacyjności cieplnej, wysokiej wytrzymałości na ściskanie i niewielkiemu wchłanianiu wody płyty Styrodur C doskonale nadają się do obwiedniowej izolacji na wodę gruntową.

PCI Pecimor DK nie zawiera rozpuszczalników. W jego skład wchodzą trzy części płynnego komponentu będącego emulsją zdyspergowanego bitumu modyfikowanego polimerowo i jedna część komponentu na bazie proszku cementowego. Po wymieszaniu klej może być nakładany w czasie 60 do 80 minut, najlepiej w temperaturze ok. 23°C oraz przy wilgotności względnej wynoszącej 50%. Odpowiednim podłożem do takich klejów jest gęsty beton, tynk należący do grupy PII lub PIII, mur wykonany zgodnie z nomą DIN 1053 lub wykonany z cegły piaskowo-wapiennej, bloczków z lekkiego betonu i pustaków betonowych, betonu komórkowego lub powierzchnie spojone ciężką warstwą bitumiczną. Już następnego dnia po wyschnięciu podkładu można naklejać płyty izolacyjne Styrodur® C. Poniżej poziomu wody gruntowej klej należy nałożyć na całą powierzchnię, natomiast powyżej poziomu wody gruntowej wystarczy zastosować technikę klejenia punktowego.

Płyty izolacyjne przyjazne środowisku

Od ponad 40 lat Styrodur® C firmy BASF chroni domy przed gorącem, zimnem i pleśnią. Płyty do izolacji cieplnej, wolne od CFC, HCFC i HFC, z porami wypełnionymi powietrzem, zapewniają budynkom najlepszą, nowoczesną izolację odpowiadającą normom budownictwa mieszkalnego pasywnego, przyjaznego środowisku. Istnieje kilka wersji nieprzemakalnych i trwałych płyt XPS specjalnie dostosowanych do izolacji budowlanej.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.pci-augsburg.de.
Hydrofobowy klej do izolacji cieplnej piwnic płytami XPS - Fotografia: BASF, 2008r.