Na tegorocznych targach SHK Essen firma Schräder specjalizująca się w produkcji elementów do montażu kominów stalowych zaprezentowała moduł HydroBox przeznaczony do odzysku ciepła ze spalin wylotowych.

HydroBox jest instalowany bezpośrednio za kotłem na pionowym odcinku przewodu spalinowego. Odprowadzane spaliny przepływające przez moduł odzysku spalin ochładzane są poniżej temperatury kondensacji ogrzewając wodę powracająca z instalacji grzewczej. Kondensat powstający przy ochładzaniu spalin odprowadzany jest do zbiornika, w którym następuje jego dalsze dochłodzenie i odzysk ciepła resztkowego poprzez zimną wodę zasilającą podgrzewacz przygotowujący ciepłą wodę użytkową. Część spalinowa HydroBox została tak ukształtowana, by kondensat nie spływał do kotła po ściankach komina. Dodatkową zaletą zastosowania modułu jest wyraźne zmniejszenie ilości cząstek sadzy i pyłów odprowadzanych do atmosfery. HydroBox wykonany został ze stali 1.4571 i 1.4404 szczególnie nadaje się więc do odzysku ciepła z wysokotemperaturowych spalin. Jak podaje producent, urządzenie współpracuje z kotłami o mocy od 15 kW do 2000 kW spalającymi paliwa gazowe, oleje oraz paliwa drzewne. Przeprowadzone testy dla kotła spalającego pelletu wykazały wzrost jego sprawności o 17 %.
Źródło: www.bauzentrale.com www.schraeder.com