Urządzenia te łączą w sobie trzy oddzielne sekcje wymiany ciepła: ożebrowaną wężownicę o dużej gęstości, wężownicę głównej wymiany ciepła i wysokiej wydajności powierzchni zraszanej.Te trzy połączone technologie umożliwiają chłodnicom HXI prace w trybach: suchy/mokry, adiabatycznym lub suchym.
Kombinacja adiabatycznej i wyparnej wymiany ciepła oraz wymiany jawnego eliminuje możliwość powstawania mgły wodnej, co ma miejsce w konwencjonalnym, wyparnym sprzęcie chłodniczym.
W koncepcji chłodnic HXI wyparny transfer ciepła wykorzystano podczas letniego szczytu obciążenia urządzenia. Dało to w rezultacie znacznie niższe temperatury chłodzenia, niż te otrzymywane w konwencjonalnych systemach chłodzonych powietrzem.
Oszczędność wody osiągana jest przez cały rok: w warunkach szczytowego obciążenia w trybie pracy "mokry/suchy" znaczna ilość ciepła usuwana jest przez transfer ciepła jawnego, znacznie zmniejszając zużycie wody w stosunku do standardowych systemów wyparnych. Razem ze spadkiem obciążenia cieplnego i/lub spadkiem temperatur zewnętrznych, zużycie wody jest dodatkowo zmniejszone, szczególnie w trybie "adiabatycznym" i całkowicie wyeliminowane w trybie pracy "suchym". Dzięki hybrydowym chłodnicom cieczy HXI można osiągnąć oszczędność w zużyciu wody rzędu 70% co ma duże znaczenie dla oszczędności kosztów użytkowania systemu.
Więcej: dystybutor Thomsen Tempcold Warszawa, tel. (022) 835 55 00, 835 55 01; e-mail: thomsen@rubikon.pl

Komentarze