Firma Hoval inormuje o wprowadzeniu do oferty 5-tej generacji DigiNet - systemu wentylacji i klimatyzacji w pełni wykorzystującego potencjał nowoczesnej technologii sterowania.


System sterowania DigiNet 5, rozwinięty we współpracy z firmą Sauter AG, skupia się na potrzebach użytkownika:
• wyświetlenie graficznego schematu instalacji na panelu dotykowym lub monitorze komputera PC w kolorze,
• łatwa i szybka obsługa systemu instalacji,
• system monitorowania poprzez wyświetlanie aktualnych nastaw oraz alarmów,
• zdalna obsługa przez internet.
DigiNet 5 wychodzi także naprzeciw potrzebom instalatorów. Otwarta architektura NovaNet pozwala praktycznie na pełną dowolność w wyborze topologii sieci: w strukturze gwiazdy, pierścienia lub drzewa.
Dzięki przyjaznej dla użytkownika zasadzie „Plug&Play”, wszystkie dostarczane urządzenia są wstępnie zaprogramowane jeszcze w fabryce i gotowe do podłączenia.
Kryje się za tym praktykowana od dłuższego czasu koncepcja centralnej obsługi systemu, umożliwiająca sterowanie każdym urządzeniem wentylacyjnym w zależności od warunków lokalnych.Panel dotykowy DigiNet 5 pozwala na łatwą obsługę systemu wentylacji i klimatyzacji Hoval.Interfejs użytkownika na komputerze PC spełnia wszystkie wymagania stawiane przez nowoczesny System Sterowania Budynkiem.
Filozofia Hoval
Grupa Hoval z produkcją urządzeń i biurami sprzedaży w ponad 50 krajach na całym świecie działa w myśl zasady „Odpowiedzialność za energię i środowisko”. Firma, powołana do życia w 1945 roku jest pionierem na rynku technologii grzewczej. Produkując innowacyjne urządzenia z zakresu techniki zarówno grzewczej, wentylacyjnej jak i odzysku ciepła, firma Hoval ma na uwadze przede wszystkim maksymalizację wykorzystania energii i ochronę środowiska.