HOTELE - Wydanie Specjalne Chłodnictwo&Klimatyzacja cz. II

"HOTELE cz. II"
Wydanie Specjalne Chłodnictwo&Klimatyzacja

tu do pobrania pełne wydanie ZIP
format PDF 6 MB


Plik pobrano ze strony chlodnictwo.euro-media.pl

Szanowni Czytelnicy
Niniejsze wydanie, które Państwu przekazujemy, jest II edycją dodatku specjalnego miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja skierowanego do grupy hotelarskiej. Podobnie jak poprzednia edycja, również i ta została przygotowana pod honorowym patronatem Polskiego Zrzeszenia Hoteli.
Kontynuując tematykę instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w tego typu obiektach, w niniejszym wydaniu skupiliśmy się bardziej na sprawach komfortu, jakości powietrza oraz wentylacji kuchni.
Jakość powietrza, to nie tylko jego parametry - temperatura i wilgotność, ale również odpowiednia ilość i czystość. W przypadku braku wentylacji mechanicznej, grawitacyjna nie zawsze jest w stanie spełnić swoje zadanie, zwłaszcza w pomieszczeniach z szczelnymi oknami. Rozwiązaniem może być tutaj zastosowanie okien ze specjalnymi uszczelkami lub z okuciami rozszczelniającymi. Niestety, wymieniając okna w budynkach nie myślimy o tym, aby miały one funkcje umożliwiające napływ świeżego powietrza, a skupiamy uwagę jedynie na ich szczelności, aby straty ciepła były jak najmniejsze. Jeśli jednak mamy zamontowane okna szczelne, w zapewnieniu poprawnej wentylacji pomocne mogą być także nawiewniki okienne.
Kiedy posiadamy już wentylację mechaniczną / klimatyzację, należy pamiętać o jej prawidłowej eksploatacji i serwisowaniu, mam tu na myśli m.in. czyszczenie kanałów wentylacyjnych. Tak jak za szafą, pod łóżkiem, tak i w kanałach wentylacyjnych w trakcie eksploatacji zbiera się kurz, bród. Kiedy nie zadbamy o odpowiednią czystość tych instalacji, stają się one z czasem siedliskiem nie tylko zanieczyszczeń, ale także mikroorganizmów, bakterii szkodliwych dla zdrowia człowieka.
O czystość instalacji wyciągowych powinniśmy zadbać także w kuchniach. Zbierający się tłuszcz może stanowić potencjalne źródło pożaru. Powinniśmy również zadbać o stworzenie kucharzom odpowiednich warunków pracy. Można to m.in. zapewnić dobierając odpowiednie okapy kuchenne np. z dodatkowym nawiewem świeżego powietrza, a także wentylatory wyciągowe.
W restauracjach, pubach hotelowych często odpoczywają osoby przy kawie i papierosie. O ile zapach kawy dla większości z nas jest przyjemny, o tyle dym papierosowy może dla niektórych być uciążliwy. Oczywiście możemy wprowadzić zakaz palenia, ale wtedy musimy się liczyć z ewentualną stratą klienta. W takich sytuacjach, tzw. złotym środkiem może być zastosowanie odpowiedniej wentylacji strefowej, dzięki której wydzielimy niewidoczne strefy (dla osób palących), z których dym będzie szybko usuwany.
Wielu właścicieli hoteli coraz częściej decyduję się, chcąc powiększyć atrakcyjność swojego obiektu, na budowę basenu. Nie jest to na pozór zadanie łatwe. Oprócz zapewnienia odpowiedniego miejsca do zabawy, trzeba zadbać również o komfort osób w nim przebywających, odpowiednią wentylację. Jest ona również ważna ze względu na dużą wilgotność powietrza w takim pomieszczeniu, która może mieć nawet niszczący wpływ na konstrukcję budynku.
Mam nadzieję, że ten mini poradnik przybliży Państwu aspekty związane z odpowiednią wentylacją i klimatyzacją przestrzeni hotelowych oraz pomoże w dokonaniu odpowiedniego wyboru podczas inwestycji i w przyszłości eksploatacji Państwa obiektu.
Życzę miłej lektury.
Marek Stachurka-Geller

Źródło: ''