Holenderska nagroda dla GEA Refrigeration w dziedzinie chłodnictwa za „The Energy Enhancer”. Połączenie instalacji chłodniczej i pompy ciepła stwarza ogromne możliwości oszczędzania energii.

Holenderska nagroda dla GEA Refrigeration
Za innowacyjne połączenie instalacji chłodniczej i pompy ciepła GEA Refrigeration Netherlands N.V. – będąca częścią GEA Refrigeration Technologies zdobyła w lutym 2012 holenderską nagrodę w dziedzinie chłodnictwa.
Holenderskie stowarzyszenie firmy z branży chłodnictwa i wentylacji (NVKL) od 1989 roku przyznaje tę nagrodę w postaci piramidy „Koeltrofee” za wprowadzanie innowacji w dziedzinie chłodnictwa i HVAC.


„The Energy Enhancer” – nazwa nadana przez GEA temu rozwiązaniu – szczerze przekonała jurorów do swoich dużych potencjalnych możliwości oszczędzania energii. Rozwiązanie to wykorzystuje amoniakalną pompę ciepła do podniesienia temperatury ciepła odpadowego z instalacji chłodniczej (od sprężarek chłodniczych), która nominalnie wynosi ok. 35OC do poziomu około 80OC, umożliwiając w ten sposób możliwość skutecznego wykorzystania go do innych celów.
Pozwala to na efektywne wykorzystanie ciepła np. w obróbce mleka (do procesu pasteryzacji), przy produkcji frytek (do procesu blanszowania), w przetwórstwie mięsnym (do urządzeń myjących). Ponadto dobrym przykładem zastosowania tego typu rozwiązania jest centrum sportowe, gdzie tafla lodowiska wymaga chłodzenia a woda w basenie musi być podgrzewana.

„The Energy Enhancer” – podnosi temperaturę ciepła odpadowego, które zazwyczaj w tradycyjnych urządzeniach chłodniczych emitowane jest do otoczenia, do wyższych temperatur, w których staje się ono bardziej użyteczne.
Eliminuje to potrzebę wykorzystywania do grzania kotłów gazowych, ogrzewaczy ciepłej wody lub turbin (generatorów) pary. Prowadzi to również do znacznych oszczędności energii: kotłownia gazowa wymaga ok 120kW energii w postaci gazu do wytworzenia 100kW ciepła użytkowego, natomiast „Energy Enhancer” wymaga tylko 20kW energii elektrycznej do wyprodukowania tej samej ilości ciepła użytkowego. Umożliwia to nie tylko znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ale także prowadzi to do drastycznego obniżenia emisji CO2 do otoczenia.

„The Energy Enhancer” może być wykorzystana zarówno w nowych jak i istniejących instalacjach, a jak podkreśla jury w swoim uzasadnieniu, możliwość oszczędzania energii ma istotne znaczenie. Ponadto jurorzy wyrazili uznanie, że „Energy Enhancer”, który wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy jakim jest amoniak, nie stanowi zagrożenia dla warstwy ozonowej.