Mam pytanie. Chciałbym założyć hodowlę pieczarek i nie wiem czy mógłbym starać się o dotacje z Unii na zakup wszystkiego od początku, czyli hali i ziemi. Jeśli tak, to co muszę zrobić?

Planowana inwestycja kwalifikuje się do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Niestety ze względu na nie przyjęte do dnia dzisiejszego rozporządzenia dotyczące pomocy finansowej nie jesteśmy w stanie przyporządkować Pana projektu do odpowiedniego działania w ramach PROW.
Jeżeli byłby Pan zainteresowany otrzymaniem informacji w momencie ostatecznego opublikowania wszystkich kryteriów kwalifikacji projektów, bardzo proszę o przesłanie głównego PKD, pod którym prowadzonaby była tego typu działalność. Umożliwi nam to dokonanie prawidłowej analizy możliwości sfinansowania inwestycji z funduszy unijnych.

(2007.08.25, woj. mazowieckie)