Ważne wydarzenia w historii klimatyzacji.


- 1902: Willis Carrier skonstruował zraszający system kontroli temperatury i wilgotności drukarni;
- 1906: Stuart Kramer wprowadza termin "klimatyzacja";
- 1928: Thomas Midgley wraz z współpracownikami dokonuje syntezy chemicznej i tworzy ziębniki grupy CFC;
- 1928: pierwszy chłodzony automat sprzedający wyprodukowany przez Vendometer Co.;
- 1930: pierwszy klimatyzowany samochód (C&C Kelvinator Co. Dla John Hamman Jr. of Houston);
- 1942: dekret wojenny L-38 zakazuje instalowania systemów klimatyzacyjnych, projektowanych wyłącznie dla celów komfortu osobistego; zakaz został zniesiony w 1945 roku;
- 1948: pracownicy zakładów włókienniczych w Północnej Karolinie, w związku wysoką temperaturą i wilgotnością otoczenia miejsca pracy, podejmują strajk, którego jednym z postulatów jest instalacja systemu klimatyzacyjnego;
- 1950: badania prowadzone wśród rodzin mieszkających w klimatyzowanych domach, wykazują ich lepsze samopoczucie, dłuższy sen latem, lepiej zagospodarowany i dłuższy czas wolny;
- 1969: Neil Armstrong i Buzz Aldrin spacerują po Księżycu w klimatyzowanych kombinezonach;
- 1977: nowe technologie pozwalają na projektowanie pomp ciepła dla niższych temperatur dolnych źródeł ciepła;
- 1987: Protokół Montrealski wprowadza ograniczenia dotyczące substancji degradujących warstwę ozonową;
- 1995: koniec produkcji czynników z grupy CFC w USA.
Wg artykułu "Współczesne tendencje rozwoju systemów klimatyzacyjnych" Bogusław Białko, Zbigniew Królicki, Chłodnictwo&Klimatyzacja nr 3/2005