Honeywell – światowy lider w technologii – jest uznanym dostawcą rozwiązań z zakresu automatyki. W Polsce Honeywell prowadzi działalność w zakresie systemów i produktów automatyki domów, systemów bezpieczeństwa i komfortu budynków mieszkalnych, systemów i produktów automatyki przemysłowej, elementów automatyki. Roczny obrót koncernu wynosi około 35 mld USD, przy zatrudnieniu 120 tysięcy pracowników na świecie.

Historia firmy Honeywell w chłodnictwie
Historia firmy rozpoczęła się w roku 1885, od produkcji termostatu pokojowego. Aktualnie działalność firmy jest bardzo rozległa, Honeywell jest wiodącym dostawcą rozwiązań z zakresu techniki lotniczej i kosmicznej, transportu i energii, materiałów specjalnych oraz układów automatyki i sterownia.


W Polsce Honeywell prowadzi działalność od 1994 roku, chociaż w okresie poprzedzającym utworzenie bezpośredniego przedstawicielstwa Honeywell był reprezentowany poprzez swoich partnerów handlowych. Na lokalnym rynku szeroko znane są komponenty do ogrzewania i klimatyzacji, jak głowice termostatyczne do instalacji grzewczych, zawory mieszające Honeywell-Centra, filtry i regulatory ciśnienia Honeywell-Braukmann, zawory podpionowe (równoważące), systemy zarządzania i monitoringu BMS, zawory i siłowniki stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, termostaty do klimakonwektorów oraz zawory dzielące i przelotowe. W 1999 r. nastąpiła fuzja Honeywell oraz Allied Signal, co przyczyniło się do rozszerzenia oferty Honeywell między innymi o czynniki chłodnicze. Firma posiada również wieloletnie doświadczenie w produkcji komponentów z zakresu automatyki chłodniczej, a oferowane produkty cieszą się zaufaniem wielu producentów i instalatorów z uwagi na wysoką jakość i elastyczność dostaw.Historia działu chłodnictwa rozpoczęła się poprzez zakup dwóch niemieckich firm produkujących automatykę chłodniczą: Flica oraz Egelhof. W tym samym okresie została również przejęta szkocka firma produkująca sterowniki do przemysłowych instalacji chłodniczych. Produkcja została przeniesiona do kompleksu produkcyjnego Honeywell w miejscowości Mosbach w okolicach Frankfurtu w Niemczech i jest kontynuowana do dnia dzisiejszego, z zachowaniem bardzo wysokich norm w zakresie jakości oraz troski o środowisko naturalne. Fabryka w Mosbach dostarcza produkty z wielu dziedzin działalności Honeywell. Jednostka odpowiedzialna za automatykę chłodniczą – Honeywell Cooling Solutions – specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości komponentów oraz tworzeniu nowych rozwiązań. Aby czuwać nad całością procesu rozwojowo-produkcyjnego został stworzony specjalny system H.O.S (Honeywell Operating System). Narzędzie to czuwa nad ogromną ilością procesów, metod i procedur zapewniając standardy działania dla wszystkich pracowników, co dla klienta oznacza niezmiennie wysoką jakość oferowanych rozwiązań.

Organizacja procesu produkcyjnego pozwala na szybką dostawę zarówno standardowych produktów, jak również wielu nietypowych rozwiązań oferowanych dla producentów różnorodnych urządzeń chłodniczych.W portfolio automatyki chłodniczej Honeywell znajdują się następujące produkty:
•automatyczne zawory rozprężne,
•termostatyczne zawory rozprężne,
•zawory elektromagnetyczne,
•wzierniki,
•filtry osuszacze,
•tłumiki drgań,
•zawory zwrotne,
•zawory obejściowe,
•zawory wtryskowe,
•sterowniki elektroniczne.

Bardzo liczną grupą produktów są zawory rozprężne. Termostatyczne zawory rozprężne (TZR) są najczęściej stosowanym elementem dławiącym stosowanym w instalacjach chłodniczych. Dostępnych jest kilka serii zaworów, które pokrywają rozległy zakres wydajnościowy, wiele wariantów przyłączy oraz wersje stałodyszowe i z wymienną dyszą. Zawory rozprężne Honeywell współpracują z wszystkimi powszechnie dostępnymi na rynku czynnikami chłodniczymi jak np. R22, R422D, R134a, R407C, R404A, R410A.Wszystkie rodzaje termostatycznych zaworów rozprężnych Honeywell są dostępne w wersji z funkcją MOP (Maximum Operating Pressure – Ograniczenie Ciśnienia Roboczego). Opcja ta jest zabezpieczeniem sprężarki przed zbyt wysokim ciśnieniem na ssaniu podczas rozruchu i jest realizowana poprzez napełnienie czujnika termostatycznego gazem – MOP jest osiągnięty, gdy ciekły czynnik w czujniku jest odparowany. Jeśli temperatura przegrzania wzrośnie po odparowaniu cieczy to ciśnienie w czujniku pozostanie stałe. W ofercie Honeywell dostępne są zawory z wartością MOP począwszy od +25°C do -55°C.

Elementem wyróżniającym zawory serii TMV na rynku jest unikatowe zastosowanie napełnienia adsorpcyjnego, gwarantujące wiele korzyści podczas stosowania. Adsorpcyjne napełnienia czujnika termostatycznego zapobiega, podobnie jak funkcja MOP cofnięciu się czynnika chłodniczego, specjalne adsorpcyjne napełnienie czujnika zapobiega skropleniu wsadu czujnika. Dzięki temu zawory serii TMV działają również w najbardziej skrajnych warunkach, jak na przykład przy większym obciążeniu przy rozruchu lub gdy zawór jest oblodzony. Ten rodzaj wypełnienia zapewnia jednocześnie większą wiarygodność działania wśród termostatycznych zaworów rozprężnych. Czujnik działa do temperatury +140°C, zaś zawór najlepiej zapewnia stałą wartość przegrzania czynnika chłodniczego na wylocie parownika. Zawory z napełnieniem adsorpcyjnym nie są wrażliwe na zmiany temperatury zewnętrznej i można je z powodzeniem stosować w instalacjach realizujących odszranianie parownika gorącymi parami czynnika. Napełnienie adsorpcyjne czujnika, które nie jest wrażliwe na temperaturę otoczenia, jest bardzo czułe na najmniejsze wartości przegrzewu.Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo działania – nawet w przypadku oblodzenia zaworu czy procesu odszraniania gorącym gazem. W przypadku doboru automatyki warto skorzystać z elektronicznego programu doboru, który można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej www.honeywell-cooling.com/language=pl Program jest dostępny w polskiej wersji językowej, a jego obsługa jest prosta i przyjazna użytkownikowi. Honeywell zapewnia również szkolenia z zakresu prawidłowego doboru automatyki chłodniczej. Dodatkowo w fabryce Honeywell w Mosbach oferowane są szkolenia techniczne omawiające wybrane zagadnienia z zakresu chłodnictwa i zastosowania oferowanych komponentów.

Na stronie internetowej Honeywell można także znaleźć kompletną dokumentacje techniczną jak karty katalogowe oferowanych produktów czy instrukcje obsługi. Dostępna jest również lista dystrybutorów w poszczególnych rejonach.

Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja