Tuz przed Świętami ukazał się ósmy już numer "Higrowiadomości", biuletynu informacyjnego firmy aereco wentylacjaNa stronach biuletynu znajdziesz:
- informacje o wydarzeniach z branży, m.in. Budma 2004, Forum Wentylacja 2004, Interclima 2004 i in.
- otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach
- artykuł o niskociśnieniowej nasadzie VBP
- dane nt. odkurzaczy centralnych
- nowym "Higrokatalogu" aereco
- prezentacje produktów
- informacje o turnieju strzeleckim aereco
i wiele innych.
Szczególnej uwadze polecamy instrukcję prawidłowego pomiaru natężenia przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych.
Kliknij na: Zamawiam Higrowiadomości i wpisz swój adres, a gazetkę otrzymasz pocztą. Wszystkie koszty pokrywa aereco wentylacja.