kwartalnik

HIGROWIADOMOŚCI
"Higrowiadomości", to biuletyn informacyjny firmy aereco wentylacja.

W 6 numerze znajdują się artykuły i informacje o produktach, schematy techniczne, wywiady i relacje z rożnych wydarzeń branży wentylacyjnej.
Na szczególną uwagę zasługują:
- referat prof. Kazimierz Pieńkowskiego, pt.: "Wpływ wentylacji na koszty ogrzewania pomieszczeń w eksploatacji budynku"
- wywiad z Wiceprezesem prężnej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Panem Janem Wiszniewskim
- szczegółowy opis nawiewników higrosterowanych akustycznych.
Źródło: ''