Hidria Polska Sp. z o.o. Oddział IMP Klima z nowym rokiem zmieniła adres do korespondencji.

Hidria Polska (IMP Klima) - zmiana adresu firmy
Informujemy o nowym adresie do korespondencji i dostaw firmy Hidria Polska:

Hidria IMP Klima
Hidria Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 44
06-100 Pułtusk


Zmienił się także numer telefonu spółki na: +48 23 684 15 11.

Adres firmy - do faktur i innych czynności prawno-księgowych pozostaje na razie bez zmian:

Hidria Polska Sp. z o.o.
ul. Solna 3a
06-100 Pułtusk
NIP 568-14-93-577

Źródło: ''