Grudniowe wydanie międzynarodowego magazynu dla klientów Alfa Laval.

Here - grudniowe wydanie magazynu Alfa Laval
Międzynarodowy magazyn Here jest wydawany dwa razy do roku. W magazynie publikowane są przykłady wykorzystywania urządzeń i rozwiązań Alfa Laval w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Ponadto, publikowane są informacje na temat produktów wprowadzanych na rynek, wykorzystywanych technologii, przykłady zamówień i zrealizowanych projektów.

W grudniowym wydaniu Here (nr 28):
Here
Zyski z odpadów
Biopaliwa z odpadów są produkowane już na całym świecie. I nic w tym dziwnego. Jest to sposób na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, przy jednoczesnym osiągnięciu zysków.
Przeczytaj artykuł on-line: Cash from trash

Chłodzone naturalnie
Nowy zakład centralnego chłodzenia wykorzystuje wodę morską i naturalne czynniki chłodnicze do zasilania instalacji klimatyzacyjnych w pobliskich sklepach i biurach w centrum Kopenhagi. Podłączając się do sieci centralnego chłodzenia, można zlikwidować rozbudowane systemy klimatyzacyjne, oszczędzając w ten sposób przestrzeń, energię i ograniczając emisję CO2.
Przeczytaj artykuł on-line: Cooling naturally

Zaawansowane technologie w produkcji lekarstw
Leki produkowane przy zastosowaniu procesów biotechnologicznych szybko rozprzestrzeniają się na całym świecie, dając nadzieję na bezpieczniejsze i bardziej skuteczne leczenie chorób nowotworowych. Kluczowe znaczenie dla produkcji na dużą skalę tych złożonych leków ma technologia separacji, która musi zapewniać łagodne lecz skuteczne oddzielanie cząstek.
Przeczytaj artykuł on-line: High-tech healing

Źródło: Alfa Laval