Moduł HECON jest uproszczoną wersją dostępnych na rynku sterowników dla małych systemów HVAC.

Moduł HECON jest uproszczoną wersją dostępnych na rynku sterowników dla małych systemów HVAC opartych na: • jedno lub dwustopniowej nagrzewnicy elektrycznej • nagrzewnicy elektrycznej z płynną regulacją mocy grzewczej • jedno lub dwustopniowej nagrzewnicy gazowej • nagrzewnicy gazowej z płynną regulacją mocy grzewczej • nagrzewnicy wodnej - zawór z siłownikiem ON/OFF • nagrzewnicy wodnej - zawór z siłownikiem 0-10V.
Praca modułu ma charakter termostatowy. Uproszczenie nie wpłynęło na funkcjonalność. Układ umożliwia prostą adaptację algorytmu sterowania do typu zastosowanej nagrzewnicy z pełną kontrolą podstawowych parametrów systemu grzewczego. Kontroluje wszystkie stany alarmowe mogące wystąpić podczas pracy. Wejścia cyfrowe bezpotencjałowe dedykowane są dla: - E1 - termostatu np. pomieszczeniowego
- E2 - termostatu zabezpieczającego nagrzewnicę
- E3 - zabezpieczenia silnika wentylatora
- E4 - presostatu różnicowego wentylatora
- E5 - presostatu różnicowego filtra.
Na podstawie sygnałów wejściowych, w zależności od rodzaju nagrzewnicy wybranej przełącznikiem SW1, moduł steruje wyjściami (Q1-Q3) typu AC SWITCH (230V podawane jest na stałe, a załączany jest potencjał N) oraz sygnałem analogowym 0-10V (A1) i sygnałem modulowanym PWM (A2). Sygnał analogowy i modulowany występują tylko w najbogatszej wersji. Wyjścia dedykowane są dla: - Q1 - sterowania silnikiem wentylatora i siłownikiem przepustnicy
- Q2 - sterowania I-go stopnia grzania (np. załączanie sekcji grzałek lub pompy nagrzewnicy wodnej)
- Q3 - sterowania II-go stopnia grzania (np. załączanie sekcji grzałek lub pompy nagrzewnicy wodnej)
- A1 - sterowania płynnie mocą grzewczą (np. siłownik zaworu lub zawór prądowy)
- A2 - sterowania płynnie mocą grzewczą (np. przekaźniki półprzewodnikowy).
Praca i alarmy sygnalizowane są diodami typu LED umieszczonymi na elewacji modułu i informują o: • podaniu zasilania • załączeniu silnika wentylatora • przeciążeniu silnika • załączeniu I-go i II-go stopnia grzania • zadziałaniu zabezpieczenia nagrzewnicy • zabrudzeniu filtra.
Zobacz także: » dane techniczne » instrukcja obsługi Źródło: Conel Sp. z o.o.