Informujemy o możliwości pobrania ze stron portalu najnowszej wersji programu do obliczeń odzysku ciepła przez wymienniki krzyżowo-płytowe i obrotowe firmy Heatex AB Szwecja. Program nosi nazwę "Heatex 2003 v 4.0.0".
Program HEATEX służy do doboru aluminiowych wymienników krzyżowych. Przydatny jest dla projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Program jest łatwy w obsłudze dając kompletne i jasne w odczycie dane obliczeniowe m.in. oblicza % odzysku energii cieplnej, cenę wymiennika i inne dane. Można również skorzystać z diagramu Molliera do obliczeń jak i wydrukować uzyskane dane.
Istnieje możliwość zapisania dokonanych doborów oraz edycja wykonanego doboru wymiennika w formacie
"word" (*.doc). Program działa w kilku językach, w tym polskim.
Nowości HEATEX 2003 v. 4.0.0:
- możliwość dokonania obliczeń dla powietrza przedstawonego w kg/s i kg/h,
- wprowadzenie współczynnika korygującego obliczenia przy instalacji wymiennika w różnych wysokosciach nad poziomem morza,
- możliwość dokonania obliczeń i automatycznego doboru wymiennika obrotowego typ "B" wraz z obudową i osprzętem,
- możliwość uzyskania pełnej symboliki wymiennika,
- możliwość zaprojektowania by-pass nie tylko na zewnętrznej części wymiennika lecz również centralnie w środku.
Program jest bezpłatny i dostępny z witryn internetowych: www.wentylacja.com.pl oraz www.heatex.com i www.heatex.pl.
Plik programu zajmuje 2,5 Mb. jego rozpakowanie i instalacja jest bardzo intuicyjna.
Najnowszą wersję programu HEATEX (v. 4.0.0) można otrzymać na płycie CD.
Pobierz plik lub zamów CD: >>> kliknij
WIĘCEJ o wymiennikach krzyżowych: ALUCOLOR Sp. z o.o.