Harmann Polska uzyskał atesty higieniczne PZH na wentylatory kanałowe, wentylatory dachowe, system wentylacji jednorurowej, wentylatory promieniowe, wentylatory kanałowe oraz przepustnicę IRIS.

Pozytywna opinia PZH potwierdziła wysoką jakość wentylatorów Harmann i ich zgodność z polskimi wymogami.

Atestacja ma na celu zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego użytku materiałów i wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców lub ograniczenie ich dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania pod kątem eliminacji zagrożeń zdrowotnych. Stosowny dokument - atest higieniczny wydaje się na podstawie dostarczonych dokumentów i przeprowadzonych ekspertyz obejmujących:

- skład chemiczny materiałów i wyrobów
- formy użytkowe wyrobów i ich opisy techniczne, zakresy i sposoby ich stosowania w praktyce,
- wyniki badań oddziaływania na środowisko, w którym mają być zastosowane - zakres wymaganych badań wyrobów ustala każdorazowo jednostka atestująca.


CertyfikatCertyfikat
CertyfikatCertyfikat
CertyfikatCertyfikat