Data rozpoczęcia
2006-10-26
Data zakończenia
2006-11-29

termin: 29.11.2006 miejsce: Falenty k. Raszyna


Gazeta Prawna oraz Fortis Bank Polska zapraszają
do udziału w konferencji:
HANDEL EMISJAMI CO2
29 listopada, Centrum Szkoleniowe Falenty k. Raszyna, Al. Hrabska 4
Obrót uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla rozwija się w Polsce coraz dynamiczniej. Przybywa transakcji dwustronnych, ruszyły notowania na Towarowej Giełdzie Energii
i pojawiają się coraz to nowsze oferty pośrednictwa handlu.
Jednocześnie trwają prace nad kolejnym planem alokacji uprawnień emisyjnych na lata 2008-2012. Od jego kształtu zależy sposób funkcjonowania polskiego rynku pozwoleń do emisji CO2. Toczy się również dyskusja nad zmianą sposobu rozdziału uprawnień w kolejnych pięcioletnich okresach rozliczeniowych. Zastrzeżenia co do obecnych zasad zgłaszane są w całej Europie.
Kontrowersje budzi również projekt nowelizacji ustawy o handlu emisjami. Przy okazji dyskutuje się wiele spornych kwestii, jak choćby pomysł ograniczania możliwości sprzedaży tylko do przypadku wynikających z rzeczywistego ograniczenia emisji, a nie ograniczenia produkcji.

Program konferencji "Handel emisjami C02"

10.00-10.10
Powitanie gości

10.10-10.30
Cele Europejskiego Systemu Handlu Emisjami i skutki zwiększonej emisji gazów cieplarnianych - stanowisko międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF - Wojciech Stępniewski, Kierownik Projektu Klimat i Energia WWF.

10.30-11.00
Jak działa Europejski System Handlu Emisjami - Ekspert Departamentu Skarbu Fortis Bank Polska SA

11.00-11.30
Zadania Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji - Paweł Mzyk, Kierownik ds. Bazy Danych; Przemysław Jędrysiak, Kierownik Zespołu ds. Krajowego Rejestru Uprawnień; Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji

11.30-11.45
Przerwa kawowa

11.45-12.15
Projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień - Prof. Janusz Lewandowski, l Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

12.15-12.45
Wpływ systemu handlu emisjami na konkurencję w energetyce - prof. Eugeniusz Toczyłowski, Politechnika Warszawska

12.45-13.15
Projekt nowelizacji Ustawy o handlu emisjami - kierunki zmian w prawie - Sylwia Kryłowicz, Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, Ministerstwo Ochrony Środowiska; Konrad Tomaszewski Główny Analityk Lasów Państwowych

13.15-14.00
Lunch

14.00-14.20
Jak ograniczać emisję CO2, a nie produkcję? - bezemisyjna elektrownia na węgiel brunatny - Reprezentant Vattenfalla

14.20-14.40
Jak najkorzystniej kupić bądź sprzedać uprawnienia sprzedawać - Ekspert Departamentu Skarbu Fortis Bank Polska SA

14.40-15.00
Kontrowersje podatkowe wokół handlu uprawnieniami do emisji

15.00-15.20
Prawne aspekty obrotu uprawnieniami do emisji CO2
- Mec. Mirella Lechna, Wardyński i Wspólnicy

15.20-15.35
Przerwa kawowa

15.35-16.05
Prognoza cen uprawnień emisyjnych - Ekspert Departamentu Skarbu Fortis Bank Polska SA

16.05-17.00
Propozycje zmian zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Dyskusja z udziałem prelegentów oraz uczestników konferencji - prowadzący: Krzysztof Golachowski, Gazeta Prawna

20.00
Bankiet
>>> Formularz zgłoszeniowy
Kontakt organizacyjny:
Aneta Olczak, tel.: (22) 531 49 60, e-mail: aneta.olczak@infor.pl