Gazeta Prawna oraz Fortis Bank Polska zapraszają do udziału w konferencji - HANDEL EMISJAMI CO2

Gazeta Prawna oraz Fortis Bank Polska zapraszają do udziału w konferencji: HANDEL EMISJAMI CO2
29 listopada, Centrum Szkoleniowe Falenty/ k. Raszyna, Al. Hrabska 4 Obrót uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla rozwija się w Polsce coraz dynamiczniej. Przybywa transakcji dwustronnych, ruszyły notowania na Towarowej Giełdzie Energii i pojawiają się coraz to nowsze oferty pośrednictwa handlu. Jednocześnie trwają prace nad kolejnym planem alokacji uprawnień emisyjnych na lata 2008-2012. Od jego kształtu zależy sposób funkcjonowania polskiego rynku pozwoleń do emisji CO2. Toczy się również dyskusja nad zmianą sposobu rozdziału uprawnień w kolejnych pięcioletnich okresach rozliczeniowych. Zastrzeżenia co do obecnych zasad zgłaszane są w całej Europie. Kontrowersje budzi również projekt nowelizacji ustawy o handlu emisjami. Przy okazji dyskutuje się wiele spornych kwestii, jak choćby pomysł ograniczania możliwości sprzedaży tylko do przypadku wynikających z rzeczywistego ograniczenia emisji, a nie ograniczenia produkcji. Program konferencji „Handel emisjami C02”
10.00-10.10 Powitanie gości
10.10-10.30 Cele Europejskiego Systemu Handlu Emisjami i skutki zwiększonej emisji gazów cieplarnianych - stanowisko międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF - Wojciech Stępniewski, Kierownik Projektu Klimat i Energia WWF.
10.30-11.00 Jak działa Europejski System Handlu Emisjami – Ekspert Departamentu Skarbu Fortis Bank Polska SA
11.00-11.30 Zadania Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji - Paweł Mzyk, Kierownik ds. Bazy Danych; Przemysław Jędrysiak, Kierownik Zespołu ds. Krajowego Rejestru Uprawnień; Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-12.15 Projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień – Prof. Janusz Lewandowski, l Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
12.15-12.45 Wpływ systemu handlu emisjami na konkurencję w energetyce - prof. Eugeniusz Toczyłowski, Politechnika Warszawska
12.45-13.15 Projekt nowelizacji Ustawy o handlu emisjami – kierunki zmian w prawie - Sylwia Kryłowicz, Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, Ministerstwo Ochrony Środowiska; Konrad Tomaszewski Główny Analityk Lasów Państwowych
13.15-14.00 Lunch
14.00-14.20 Jak ograniczać emisję CO2, a nie produkcję? - bezemisyjna elektrownia na węgiel brunatny - Reprezentant Vattenfalla
14.20-14.40 Jak najkorzystniej kupić bądź sprzedać uprawnienia sprzedawać - Ekspert Departamentu Skarbu Fortis Bank Polska SA
14.40-15.00 Kontrowersje podatkowe wokół handlu uprawnieniami do emisji
15.00-15.20 Prawne aspekty obrotu uprawnieniami do emisji CO2 - Mec. Mirella Lechna, Wardyński i Wspólnicy
15.20-15.35 Przerwa kawowa
15.35-16.05 Prognoza cen uprawnień emisyjnych - Ekspert Departamentu Skarbu Fortis Bank Polska SA
16.05-17.00 Propozycje zmian zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Dyskusja z udziałem prelegentów oraz uczestników konferencji - prowadzący: Krzysztof Golachowski, Gazeta Prawna
20.00 Bankiet
>>> Formularz zgłoszeniowy Kontakt organizacyjny: Aneta Olczak, tel.: (22) 531 49 60, e-mail: aneta.olczak@infor.pl