Firma Halton wprowadza na rynek Polski rozwiązania dziedzinie regulacji ilości powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych LABOSET i ENVIROLAB. Systemy te stosowane są przez Halton od 30 lat na całym świecie.
Kontrola powietrza w laboratoriach, centrach badawczych i pracowniach chemicznych to duże wyzwanie. System specjalnych przepustnic VAV musi współpracować z automatyką pomieszczenia oraz budynku. Przepustnice VAV pracujące na kanałach wyciągowych muszą być wykonane ze specjalnego materiału (PPS, PVC, stal nierdzewna), a współpracujące z nimi siłowniki muszą szybko reagować na zmieniające się warunki pracy.
Gwarancją tej niezawodności jest system ENVIROLAB. Składa się on ze specjalnych regulatorów wyciągowych typu HFA LABO wyposażonych w szybkie siłowniki elektryczne bądź pneumatyczne (czas zamknięcia 2,5 s) przeznaczonych do odciągów z digestoriów, regulatorów wywiewnych i nawiewnych typu HFB, HFL lub UKV (wraz z nagrzewnicami i chłodnicami strefowymi) oraz regulatorów CAV. Nad poprawnością pracy systemu czuwają kontrolery NETIC 3-ciej generacji.
W skład systemu ENVIROLAB wchodzi również panel sterujący z wyświetlaczem i funkcją wizualnego i akustycznego alarmu. System jest zgodny z normą EN 14175. Świetnym uzupełnieniem układu mogą być również nawiewniki Halton z wewnętrzną indukcją powietrza typu TCA, TCI, CAR zapewniające spełnienie ostrych wymagań, co do dopuszczalnych prędkości powietrza w strefach pracy przy digestoriach.
Elastyczność rozwiązania sprawia, że zakres zrealizowanych projektów jest bardzo szeroki. Nasze systemy działają w szpitalach, na uniwersytetach, centrach badawczych takich firm jak L’OREAL, SANOFI, SNF, elektrowniach jądrowych, a nawet w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Monaco (IAEA).
Więcej informacji:
>>w broszurze