Istnieje wiele różnych czynników umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie hali basenowej. Z pewnością można do nich zaliczyć instalację wentylacyjną, która stanowi ochronę przed nadmierną wilgocią czy wysoką temperaturą. Ponadto warunkuje redukcję oparów chloru, a co za tym idzie, zmniejsza lub uniemożliwia pojawienie się problemów wynikających z oddziaływania właśnie tych czynników na cały obiekt. Zatem stworzenie projektu wentylacji stawia przed projektantami wiele wyzwań i problemów.

Hale basenowe czyli problemy wentylacyjne..
Poprawne funkcjonowanie obiektu basenowego idzie w parze wraz z właściwie zaplanowaną wentylacją hali basenowej. Wpływa to więc na wygodę korzystających z niej osób korzystających, kwestię ekonomiki obiektu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Na prawidłowe działanie obiektu składa się zatem poprawnie zrobiony projekt wraz z jego wykonawstwem i odpowiednią eksploatacją. Niejednokrotnie nieprawidłowości mające miejsce na etapie projektowania i nie zweryfikowane podczas budowy rzutują na problemy eksploatacyjne skracając żywotność całego obiektu.

Koniecznością związaną z projektem wentylacji hali basenowej jest gruntowa analiza projektu architektonicznego oraz funkcji jakie ma spełniać. Nie wystarczy skupić się na prawidłowych dobrze wydajnych centralach wentylacyjnych. Podstawowym problemem pojawiającym się w tej kwestii jest niewłaściwe rozprowadzenie powietrza po hali basenowej. Prawidłowość rozprowadzenia powietrza polega na doprowadzeniu i odprowadzeniu powietrza do wszystkich kluczowych miejsc hali, a nie tylko na bilansowaniu się powietrza w pojemności całego pomieszczenia. Jednak architektura takiego obiektu nie ułatwia tego zadania. Istnieje wiele miejsc, które ze względu na swoje położenie względem innych miejsc wymagają indywidualnego rozwiązania wentylacji. Do takich miejsc należą przede wszystkim okna i witryny, świetliki dachowe, wieża zjeżdżalni, różne zaułki znajdujące się w obiekcie.


Poprawna lokalizacja nawiewu do hali basenowej powinna uwzględnić miarową wentylację, a co za tym idzie, i zabezpieczać całą instalację przed obecnością wody i zanieczyszczeń w jej obrębie. Jednak najczęściej znajdują się one w płaszczyźnie plaży lub minimalnie powyżej, np. w ławkach. Pojawia się tutaj więc nieprawidłowe rozłożenie kratek wentylacyjnych. Prowadzi to do wentylacji wybranej części hali. Takie położenie wentylacji wymuszone jest specyficzną architekturą obiektu, która bardzo często nie uwzględnia przestrzeni dla projektantów branżowych.

Najwyżej położonym miejscem w hali basenowej jest wieża zjeżdżalni. Takie umiejscowienie sprzyja kumulacji niekorzystnych parametrów powietrza takich jak najwyższa temperatura oraz wilgotność z całego obiektu hali basenowej. Istotnym elementem związanym z wieżą zjeżdżalni jest klatka schodowa, która do niej prowadzi. Ona wraz z rurą działają jak komin, który przekierowuje strugi ciepłego powietrza w górę wieży. Takie czynniki wraz z niewydajną wentylacją mogą doprowadzić do przyspieszonego rozkładu stalowych elementów, które składają się zarówno na klatkę schodową, jak i na rurę. W rezultacie prowadzi to do skrócenia żywotności hali.

Świetliki dachowe są kolejnym elementem z pozoru nie mającym nic wspólnego z wentylacją. I tu wiele osób nie miałoby racji. Wykonane są one najczęściej ze szkła lub poliwęglanu. To wpływa na powstawanie mostków termicznych w dachu, co w połączeniu z wysoką temperaturą i wilgotnością powietrza w budynku przy ujemnej temperaturze na zewnątrz, prowadzi do tworzenia się skroplin. Ogromna część ich przedostaje się do elementów składających się na konstrukcję hali, w konsekwencji powodując powolną degradację np. drewnianych dźwigarów dachu. Aby takiej sytuacji uniknąć, należałoby utworzyć osobny nawiew na świetliki, który usunie powietrze o niesprzyjających parametrach.

Przy projektowaniu wentylacji nie należy zapomnieć, aby określić materiały z jakich zostanie ona wykonana. Chodzi o uwzględnienie konkretnej klasy stali, warunków jej konserwacji, a także rodzaju wykonanych z niej elementów. Nie określenie tej kwestii związane będzie z nieodpowiednim doborem materiałów podczas wykonawstwa. Istotna jest także kultura z jaką obchodzi się w pracy z elementami ze stali nierdzewnej. Porysowanie powierzchni stali, pozostawienie zanieczyszczeń doprowadzi do powstania ognisk korozji, w konsekwencji degradacji materiału. Zadaniem projektantów jest więc sprawdzenie czy elementy ze sobą współpracują oraz wychwycenie ewentualnych braków, nieścisłości lub wad. Należy potwierdzić klasę materiałów oraz ich zdolność z wymogami projektu.


Jednak na co nam te wszystkie rady oraz uwagi, jeśli hala basenowa nie będzie odpowiednio eksploatowana? A proces ten nie należy do najłatwiejszych. Nie wystarczy jedynie kontrolowanie oraz serwisowanie central wentylacyjnych. Nie wybaczalnym błędem jest wyłączanie jej na noc w ramach oszczędności! Prowadzi to do pogorszenia się parametrów powietrza na hali. Na dodatek brak prawidłowej konserwacji elementów ze stali nierdzewnej prowadzi do spływania brudu i zanieczyszczeń na posadzkę hali basenową oraz przyspieszoną korozję elementów konstrukcji. Takie sytuacje tłumaczone są brakiem dostępu do kanałów wentylacyjnych. Jednak od tego trzeba zacząć - od poprawnego zaprojektowania hali basenowej. Tak, aby był on dopasowany do obiektu, w którym będzie pełnił swoją funkcję.