"Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń" to nowa książka Wydawnictwa MASTA, aktualnie w przygotowaniu do druku.

Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń - zapowiedź
Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń Krzysztof Kaiser Andrzej WolskiZawartość monografii "Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń" Krzysztof Kaiser, Andrzej Wolski:
Część I: HAŁAS w wentylacji pomieszczeń
Pierwsza część monografii poświęcona jest zagadnieniom akustycznym w wentylacji. Czytelnik znajdzie w niej
informacje o zjawiskach akustycznych oraz o sposobie analizy hałasu i jego uciążliwości.
W tej części zaprezentowano również podstawowe modele propagacji dźwięku mające zastosowanie podczas projektowania instalacji wentylacyjnych oraz narzędzia niezbędne do oceny wpływu tych instalacji na środowisko i sposoby ograniczania generowanego hałasu. A oto tytuły rozdziałów tej części:
- Hałas jako zjawisko fizyczne
- Postrzeganie hałasu przez człowieka
- Oddziaływanie hałasu na człowieka i otoczenie
- Rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni
- Hałas w instalacjach klimatyzacji i wentylacji.

Część II: ZANIECZYSZCZENIA w wentylacji pomieszczeń
W drugiej części omówiono oddziaływanie wentylacji na czystość powietrza wewnętrznego, prezentując jednocześnie podstawowe parametry wentylacji związane ze skutecznością usuwania zanieczyszczeń. Ponadto Czytelnik znajdzie tu informacje na temat ogólnie znanych zanieczyszczeń powietrza i ich właściwości. Zaprezentowano także zanieczyszczenia powietrza mniej znane specjalistom z branży wentylacyjnej takie, jak: zanieczyszczenia promieniotwórcze i zapachowe.
A oto tytuły rozdziałów tej części:
- Zanieczyszczenia powietrza
- Zanieczyszczenia powietrza a wentylacja pomieszczeń
- Ocena czystości powietrza.