Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń - nowa publikacja Wydawnictwa MASTA wkrótce w sprzedaży!

Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń - nowa książka Wydawnictwa MASTA
Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń
Część I: HAŁAS w wentylacji pomieszczeń

Pierwsza część monografii poświęcona jest zagadnieniom akustycznym w wentylacji. Czytelnik znajdzie w niej informacje o zjawiskach akustycznych oraz o sposobie analizy hałasu i jego uciążliwości. W tej części zaprezentowano również podstawowe modele propagacji dźwięku mające zastosowanie podczas projektowania instalacji wentylacyjnych oraz narzędzia niezbędne do oceny wpływu tych instalacji na środowisko i sposoby ograniczania generowanego hałasu.

Tytuły rozdziałów części I:
- Hałas jako zjawisko fizyczne
- Postrzeganie hałasu przez człowieka
- Oddziaływanie hałasu na człowieka i otoczenie
- Rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni
- Hałas w instalacjach klimatyzacji i wentylacji

Część II: Zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń

W drugiej części omówiono oddziaływanie wentylacji na czystość powietrza wewnętrznego, prezentując jednocześnie podstawowe parametry wentylacji związane ze skutecznością usuwania zanieczyszczeń. Ponadto Czytelnik znajdzie tu informacje na temat ogólnie znanych zanieczyszczeń powietrza i ich właściwości. Zaprezentowano także zanieczyszczenia powietrza mniej znane specjalistom z branży wentylacyjnej takie, jak: zanieczyszczenia promieniotwórcze i zapachowe.

Tytuły rozdziałów części II:
- Zanieczyszczenia powietrza
- Zanieczyszczenia powietrza a wentylacja pomieszczeń
- Ocena czystości powietrza

Ze wstępu do publikacji - słowo od Autorów:
Brak podstawowej literatury omawiającej problemy związane z hałasem i zanieczyszczeniami powietrza w wentylacji pomieszczeń stał się impulsem do napisania niniejszej książki, która może być podręcznikiem i poradnikiem dla wielu czytelników. W prezentacji materiału staraliśmy się zastosować możliwie najprostszy aparat matematyczny, przedkładając potrzebę prostego wytłumaczenia zjawiska nad zbyt uniwersalne modele matematyczne, gdy nie znajdują one praktycznego zastosowania. Pierwsza część monografii poświęcona jest zagadnieniom akustycznym w wentylacji. Czytelnik znajdzie w niej informacje o zjawiskach akustycznych oraz o sposobie analizy hałasu i jego uciążliwości. W tej części zaprezentowano również podstawowe modele propagacji dźwięku mające zastosowanie podczas projektowania instalacji wentylacyjnych oraz narzędzia niezbędne do oceny wpływu tych instalacji na środowisko i sposoby ograniczania generowanego hałasu. W drugiej części omówiono oddziaływanie wentylacji na czystość powietrza wewnętrznego, prezentując jednocześnie podstawowe parametry wentylacji związane ze skutecznością usuwania zanieczyszczeń. Ponadto Czytelnik znajdzie tu informacje na temat ogólnie znanych zanieczyszczeń powietrza i ich właściwości. Zaprezentowano także zanieczyszczenia powietrza mniej znane specjalistom z branży wentylacyjnej takie, jak: zanieczyszczenia promieniotwórcze i zapachowe.


Autorzy: Krzysztof Kaiser, Andrzej Wolski
Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o., www.tchik.com.pl
Rok wydania: 2011
Spis treści


Źródło: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.