Produkcja energii elektrycznej spadła w 2007 roku o 2,0% w stosunku 2006 roku, a ciepła spadła o 3,0%, podał Główny Urząd Statystyczny.

W 2007 roku produkcja energii elektrycznej wyniosła 157,3 TWh a ciepła 502,8 tys. TJ.

Źródło: GUS