Brak definicji pojęcia "modernizacja" w ustawie Prawo Budowlane, i pojawiające się w związku z tym niejasności i pytania skłoniły Główny Urząd Nadzoru Budowlanego do podania oficjalnej interpretacji tego określenia.

"Pojęcie modernizacji zostało wykreślone z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) przez art. 90 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668). Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Ustawodawca dokonując zmian w Prawie budowlanym, związanych z reformą administracyjną państwa w ogóle zrezygnował z posługiwania się pojęciem modernizacja, wprowadzając równocześnie zmianę definicji remontu.[...]"