Przedsiębiorca Castorama Polska sp. z o.o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre grzejniki falowe AIRFORCE model BPH 156 i AIRFORCE BPH 206 mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

Przedsiębiorca poinformował, że wada konstrukcyjna grzejników może doprowadzić wystąpienia zjawiska łuku elektrycznego. Istnieje ryzyko, że zbyt mała odległość między przewodami napięciowymi na przyłączu głównym płyty grzejnika może doprowadzić do stopienia obudowy puszki przyłączeniowej oraz obudowy grzejnika, co w konsekwencji może grozić pożarem.

Spółka Castorama powiadomiła UOKiK o wycofaniu wadliwych grzejników ze sprzedaży. Konsumenci, którzy nabyli produkt powinni zgłosić się do najbliższego sklepu w celu jego zwrotu. W punktach Castorama, gdzie były one sprzedawane, wywieszono ogłoszenia, że produkt ten nie jest bezpieczny. Informacje na temat prowadzonej akcji dostępne są na stronie: www.castorama.pl

Do Polski sprowadzonych zostało 9180 grzejników, do chwili wycofania ich z rynku sprzedano 640 sztuk.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł. Sankcję tę nakłada Prezes Urzędu.

Źródło: www.uokik.gov.pl