Selena FM SA, spółka z Grupy Selena – prowadzącego działalność na całym świecie holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej – nabyła od spółki Boryszew SA 100% akcji w Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacyjnych „Izolacja - Matizol” SA z Gorlic. Transakcję zawarto w dniu 30.12.2009 roku, a jej wartość wyniosła 18,5 mln zł. Źródłem finansowania inwestycji są środki własne Seleny FM.

Grupa Selena przejmuje Matizol od Boryszewa
Spółka Matizol specjalizuje się w produkcji pokryć dachowych, jak papy, gonty, lepiki, masy asfaltowe i roztwory. Dzięki przejęciu Matizolu Grupa Selena pozyskała nowe kompetencje produkcyjne i rozwojowe w obszarze hydroizolacji, co pozwoli jej wzmocnić swoją pozycję w segmencie produktów do dachów. W 2010 roku planowane jest wdrożenie produktów Matizolu do oferty i sieci dystrybucji Grupy Selena, początkowo na rynku krajowym, a w dalszej kolejności na rynkach zagranicznych. Integracja Matizolu umożliwi też budowę systemowych rozwiązań dla firm dekarskich.

”Zakup Matizolu to kolejny istotny krok w rozwoju Seleny na rynku polskim. Dzięki tej akwizycji rozbudujemy nasz portfel produktów, oraz zyskujemy możliwość zaproponowania szerszej oferty dedykowanej dla naszych klientów. Z drugiej strony, poszerzenie bazy klientów Matizolu umożliwi stosunkowo szybkie zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa i uzyskanie efektu skali, co pozytywnie wpłynie na wynik finansowy spółki– powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA – spółki kierującej działalnością Grupy.
Matizol jest jednym z najstarszych producentów wyrobów papowych w Polsce. Jego produkty dostępne są m.in. w sieci sklepów budowlanych Castorama i w Polskich Składach Budowlanych. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne w Gorlicach i Chełmżu. W portfolio Matizolu znajduje szeroka gama pokryć dachowych, a jego główne marki to Matizol, Gordach, Gorplast, Gorbit czy Welplast. Roczna sprzedaż firmy wynosi ok. 60 mln zł; spółka generuje pozytywne wyniki finansowe.

Boryszew obejmuje kilkadziesiąt spółek i jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1996 roku. Akcje spółki „Izolacja – Matizol” należały do Boryszewa od 2003 roku. Warunkiem wykonania umowy będzie uzyskanie przez Selenę zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na objęcie akcji Matizolu.

„Zakup spółki Matizol stanowi realizację założeń strategicznych Grupy Selena. Przejęcia producentów materiałów dla budownictwa to także jeden z celów emisyjnych Grupy ogłoszonych w prospekcie Seleny w kwietniu 2008”.– dodał Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM.

Grupa Selena narastająco po trzech kwartałach 2009 roku uzyskała skonsolidowane przychody w wysokości 479,3 mln zł, co oznacza wzrost o 22,1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 21 mln zł i wzrósł o 21,1%.

Informacje dodatkowe:
Grupa Selena to holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzący działalność na całym świecie i oparty na polskim kapitale. Grupa posiada spółki w 17 krajach, w tym zakłady produkcyjne w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, USA, Turcji oraz w Hiszpanii.
Grupa Selena jest - pod względem wielkości - czwartym na świecie producentem piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi.

Sprzedaż zagraniczna Grupy Selena stanowiła w 2008 roku 60% przychodów. Firma realizuje zamówienia na rynkach ponad 50 państw, w tym przez własne spółki handlowe zlokalizowane w 17 krajach (Polska, Rosja, Czechy, Finlandia, Hiszpania Kazachstan, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Niemcy, Włochy, Brazylia, USA, Korea Płd., Chiny i Turcja). Ponadto, Grupa Selena planuje umacnianie pozycji w regionach: Azji Południowo-Wschodniej (Chiny), Bliskiego Wschodu (Turcja i Egipt oraz petrokraje Półwyspu Arabskiego), Ameryki Południowej (Argentyna), Ameryki Północnej (Kanada oraz Meksyk) oraz dalszą ekspansję na nowe rynki zagraniczne.

Grupa Selena oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych - główne marki to TYTAN oraz ARTELIT.Źródło: ''