Grupa LU-VE będzie obecna na “23-trzecim Międzynarodowym Kongresie Chłodnictwa”, przewidzianym na 21-26 sierpnia 2011, w Prague Congress Centre w Pradze (Czechy).

Grupa LU-VE na XXIII Międzynarodowym Kongresie Chłodnictwa
Pan inżynier Stefano Filipini, kierownik R&S (badań i rozwoju) Grupy LU-VE, przedstawi 2 artykuły techniczne, w ramach sesji „B2 - Refrigerating equipment” (23 sierpnia 2011):

- powietrzne wymienniki ciepła dla cykli chłodniczych na CO2
- nowe lamelowe wymienniki ciepła z niską ilością czynnika chłodniczego

W pierwszym artykule zostaną przedstawione badania i rozwój Grupy LU-VE (i odpowiednie zastosowanie produktów), dla użycia CO2 w sektorze chłodnictwa, jako radykalne rozwiązanie prowadzące do wyeliminowania efektu cieplarnianego, dzięki HFC.
Kolejna praca, ilustrować będzie natomiast nową geometrię wymiennika: zminiaturyzowane rozwiązanie w miedzi i aluminium (rurki o średnicy 5 mm), będące w stanie zmniejszyć ilość czynnika chłodniczego oraz zużycie energii, a także zagwarantować wysokie ciśnienie robocze.

Jednocześnie, na kongresie odbędzie się również wystawa, na której Grupa LU-VE i HTS zaprezentują swoje stoiska. Grupa LU-VE jest również „Gold Sponsorem” wydarzenia.

XXIII Międzynarodowy Kongres Chłodnictwa
Dodatkowe informacje odnośnie kongresu i wystawy można znaleźć na stronie: www.icr2011.org

Źródło: LU-VE S.p.A.