Ile może kosztować świeże powietrze w Twoim domu o temperaturze, jaką sobie zażyczysz? Z nowym GWC niemal zupełnie nic...

Gruntowy Wymiennik Ciepła MAX - Nowa odsłona oszczędności
System GWC Max przeznaczony jest do wymiany energii cieplnej poprzez systemy wentylacyjne.
Owa energia pochodzi dosłownie z ziemi, gdzie poniżej poziomu 1,5 m temperatura o każdej porze roku jest mniej więcej stała. Dzięki temu zimą świeże powietrze, które zostanie wprowadzone do naszego domu przez GWC jest ciepłe, a latem zimne. Zatem GWC to darmowa klimatyzacja, która dostarcza świeże i zdrowe powietrze.

Od niedawna firma Berlüf wprowadziła na rynek swój system GWC MAX.
System ten składa się z trzech głównych elementów:
1. Wymiennika Ciecz – Powietrze (WCP)
2. modułu GWC MAX
3. Ziemnego Wymiennika Ciepła (ZWC).

WCP jest elementem umieszczonym w kanale wentylacyjnym za czerpią powietrza. Jego zadaniem jest przekazywanie lub pobieranie ciepła do lub z powietrza w zależności od trybu pracy (letni lub zimowy). Moduł
ten zasilany jest 30 procentowym roztworem glikolu stanowiącym swoiste medium transportującym
energię cieplną.
Natomiast GWC MAX służy do sterowania przepływu owego medium.
Z kolei Ziemny Wymiennik Ciepła to system usytuowanych pod ziemią kanałów, w których dochodzi do zmiany temperatury pobieranego do domu powietrza.

O wydajności systemu GWC MAX świadczą liczby. Latem, gdy temperatura na zewnątrz przekracza 27oC do domu trafia powietrze o temperaturze 22oC. Natomiast przy zimowej temperaturze -10oC system GWC MAX dogrzewa powietrze do temperatury powyżej 0oC. Dzięki temu centrale klimatyzacyjne utrzymują powietrze o temperaturze pozwalającej na ekonomiczniejsze dogrzanie domu.

Kolejną zaletą całego systemu jest świeżość dostarczanego powietrza.
GWC MAX działa również jako filtr. Dzięki GWC MAX do naszego domu nie trafi żadna bakteria. Jednak o skuteczności tego systemu najlepiej świadczą liczby, które pochodzą z najnowszych badań nad GWC MAX.


Badanie wydajności GWC za pomocą atestowanego rejestratora pomiarowego HOBO typ U12-012.
Temperatura była mierzona co 30 minut w okresie od 9 stycznia do 20 lutego tego roku. Badanie odbywało się w domu o powierzchni 150 m2. Temperatura glikolu monopropylowego (35% roztwór wody) wynosiła 7oC. Temperatura powietrza na zewnątrz wynosiła około -6,5oC. GWC odzyskiwał powietrze o temperaturze +6,8oC. Dzięki badaniu możemy stwierdzić, że im niższa temperatura na zewnątrz, tym większy odzysk.

Dane techniczne:
- wymiary dł. x wys. x szer. 819x494x400 mm
- ciężar 15 kg
- średnica króćców przyłączeniowych dla kan. pow. 200 mm
- max strumień powietrza 1000 m3/h
- max moc wymiennika 2 kW
- max spadek ciśnienia powietrza 35 Pa
- średnica króćców przyłączeniowych od strony cieczy 35 Pa
- max strumień medium 300 dm3/h
- max spadek ciśnienia medium 3 kPa

Źródło: Berlüf GmbH