Stale aktualizowana biblioteka pomp produkowanych przez firmę Grundfos. Rysunki dostępne są w formacie DXF i DWG w postaci dwuwymiarowej - 2D, niektóre z pomp również trójwymiarowej -3D (tylko format DWG).Aby pobrać rysunki należy kliknąć na -> www.grundfos.com co spowoduje otwarcie nowego okna, w którym po wybraniu z menu DOKUMENTACJA ONLINE pozycji Rysunki CAD nastąpi otwarcie strony Grundfos WEBCAPS. Po wybraniu zakładki Rysunki CAD można pobrać pliki z rysunkami pomp.
Pobierane pliki skompresowane są do formatu ZIP.

Komentarze