Wyróżnienie dla firmy GreKa w konkursie Lodołamacze 2011.

GreKa Lodołamaczem 2011
Informujemy, że firma P.P.U.H. GreKa Sp. z o.o. otrzymała Lodołamacza - wyróżnienie w kategorii Zatrudnienie chronione.Lodołamacze 2011 – Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie
VI edycja Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie "Lodołamacze 2011", organizowana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, ruszyła w kwietniu 2011 roku.
Zbieranie zgłoszeń do etapu regionalnego Konkursu zakończyło się 31 lipca 2011 roku.
Organizując od sześciu lat Konkurs Lodołamacze Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych chce promować przedsiębiorstwa, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, w sposób szczególny otwartą na problemy osób niepełnosprawnych. Konkurs ma zachęcać pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników niepełnosprawnych, a statuetka Lodołamacza to nagroda dla tych pracodawców, którzy przełamują stereotypy i bariery.
W Kapitule Centralnej Konkursu zasiadają: Posłowie RP: Jan Filip Libicki, Sławomir Piechota, Marek Plura, a także Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Minister Jarosław Duda, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, Główny Inspektor Pracy Tadeusz Jan Zając, Prezes PFRON Wojciech Skiba, prof. dr hab. Adam Budnikowski, Anna Dymna, Ks. Stanisław Jurczuk oraz Katarzyna Rogowiec.
W pierwszym etapie Konkursu, Kapituły Regionalne wyłonią laureatów w następujących kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek Pracy, Pracodawca Nieprzedsiębiorca oraz Super Lodołamacz i Lodołamacz Specjalny.
Regionalni zwycięzcy przechodzą automatycznie do Etapu Centralnego Konkursu.
Patronat Honorowy nad Konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska. Ambasadorem Konkursu został Pan Zbigniew Zamachowski.
Więcej informacji na stronie internetowej konkursu www.lodolamacze.info

Źródło: P.P.U.H. GreKa Sp. z o.o.