Data rozpoczęcia
2012-06-13
Data zakończenia
2012-06-15
Miejsce
Poczdam

Green Ventures 2012Izba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i firma Komfort International jako partner organizacyjny imprezy w Polsce przygotowują obecnie 15 edycję Międzynarodowej Giełdy Kooperacyjnej Green Ventures 2012, która odbędzie się w Poczdamie w dniach 13 -15 czerwca 2012 roku.

Giełda kooperacyjna „Green Ventures” odbywa się corocznie od 1998 roku i zalicza się do największych tego typu imprez na terenie Niemiec. Jest to obecnie jest największa platforma nawiązywania kontaktów w zakresie produkcji, wymiany informacji, nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się ochroną środowiska, budownictwem oraz z branży energetycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na energie odnawialne. Koncepcja Giełdy Kooperacyjnej Green Ventures związana z organizacją spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w danej branży zapewnia uczestnikom najbardziej efektywne wykorzystanie możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych i kooperacyjnych z zagranicznymi partnerami oraz pozyskanie nowych zleceń, klientów, dostawców a także transfer wiedzy.

Tegoroczna giełda poświęcona jest następującym zagadnieniom:

- WODA, POWIETRZE, GLEBA - Oczyszczanie wody i ścieków, dystrybucja, planowanie i użytkowanie wody, ochrona powietrza i ziemi, ewidencja geodezyjna, rekultywacja, poszukiwanie zasobów naturalnych

- ENERGIA I BUDOWNICTWO - Planowanie, pozyskiwanie, dystrybucja energii, energia odnawialna, produkcja energii cieplnej i jej oszczędzanie, energia z odpadów, kogeneracja techniki izolacyjne, budownictwo ekologiczne i innowacyjne, planowanie architektoniczne, modernizacja i restauracja budynków, recycling budowlany, metody budowania i osprzęt do tego

- RECYCLING I SUROWCE WTÓRNE - Gospodarka odpadami, wykorzystanie surowców wtórnych, zbieranie i transport surowców wtórnych i ich zastosowanie przemysłowe

Na tegorocznym Green Ventures 2012 już zapowiedziały swój udział firmy, instytucje oraz organizacje z Turcji, Danii, Finlandii, WNP i Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech, Węgier, Brazylii, Niemiec, Polski a także wielu innych krajów. Od 1998 roku w imprezie rok rocznie bierze udział ok. 250 – 300 firm z ok. 35 krajów. W ubiegłych latach w imprezie tej wzięło udział ponad 3.900 firm z 103 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty.

Impreza obejmuje - oprócz bezpośrednich rozmów pomiędzy firmami - również zwiedzanie innowacyjnych firm działających w dziedzinie energetyki odnawialnej i ochronie środowiska .

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 30 KWIETNA 2012, ZE WZGLĘDU NA TERMIN PRZYGOTOWANIA KATALOGU, GDZIE WASZA FIRMA BĘDZIE PREZENTOWANA I PRZEDSTAWIONA JAKO PARTNER DO SPOTKAŃ. Firmy które zgłoszą się po tym terminie, będą uwzględnione tylko w katalogu on-line.

Więcej informacji na temat imprezy, oraz formularz do zgłoszenia on-line i w formie faksowej zawarte jest w załączonym materiale i na stronie: www.green-ventures.com

lub bezpośrednio u partnera programu Green Ventures w Polsce:

KOMFORT INTERNATIONAL
tel./fax: +48 22 854 10 27
tel.: +48 69 156 57 56
e-mail: biuro@komfort-international.com
www.komfort-international.com