Czy jest możliwość pozyskania dotacji z UE po wcześniejszym przedłożeniu biznesplanu konkretnie gospodarstwo rolne dział pieczarkarnia?

Wnioski na dotacje unijne można składać tylko w trakcie trwania konkursu. Wszystkie złożone przed lub po konkursie nie będą rozpatrywane.

(2009.05.05, woj. wielkopolskie)