CholodExpo Rossija - jedyne Specjalistyczne Targi Techniki Chłodniczej w Rosji - 10-12.03.2009 r. Crocus Expo Center Moskwa.


Kto sądzi, że w Rosji nie można zrobić interesu sztucznym zimnem, ten jest w błędzie: wielkość obrotu technologii chłodniczej w Rosji w latach 2005 – 2007 wzrosła o 30%. Nowe obszary działań otwierają się przede wszystkim w takich dziedzinach jak transport chłodniczy, efektywność energetyczna i ochrona środowiska naturalnego. Targi ChołodExpo Rossija, po raz drugi organizowane przez NürnbergMesse, oferują w marcu 2009 okazję, by w Crocus Expo Center w Moskwie wyrobić sobie pogląd o możliwościach zastosowania techniki chłodniczej, komponentów i systemów. Już podczas pierwszej imprezy wiosną tego roku wystąpiło tu 72 wystawców z 15 krajów.

Rosyjski rynek chłodnictwa przeżywa swoisty boom. Aktualnie 300.000 przedsiębiorstw i organizacji zajmuje się produkcją, eksploatacją, przeglądami i naprawami oraz rozwojem. Do 69 milionów już istniejących urządzeń chłodniczych rocznie dołącza kolejnych 6 milionów jednostek. Ważnym odbiorcą, poza gospodarką i rolnictwem, jest przede wszystkim sektor urządzeń klimatyzacyjnych, który w związku z liczniejszymi przedsięwzięciami budowlanymi w 2007 r. odnotował wzrost rzędu 20%.
Jak ocenia Aleksander Baranienko, prezydent międzynarodowej Akademii Chłodnictwa, obrót w segmencie przemysłowej techniki chłodniczej w Rosji w 2008 r. osiągnie wartość rzędu 923,1 mln $ USA. Natomiast przyrost spodziewany w 2009 r. określa wielkością rzędu 14% (łącznie: 1.053,2 mln $) oraz dalszych 14,5% w 2010 r. (łącznie: 1.206,6 mln $ USA). W odniesieniu do 2007 r. wzrost wyniósłby zatem łącznie 63%.
Na specjalistycznych Targach Chillventa w Norymberdze, miejscu spotkań branży przemysłu chłodniczego, Baranienko przedłożył analizę trendu, która spotkała się z dużym zainteresowaniem wiodących przedstawicieli przemysłu. Według tego na rosyjskim rynku techniki chłodniczej zaznaczają się trzy zasadnicze kierunki rozwoju. W świetle ocen Baranienki rynek, który w 90% jako chłodziwa stosuje szkodliwy dla środowiska naturalnego freon, musi przestawić się na ekologicznie bezpieczniejsze, naturalne chłodziwa, takie jak np. amoniak, CO2, wodę lub powietrze. W tym celu konieczny będzie zatem rozwój nowej generacji urządzeń i instalacji, które przy jednoczesnej dłuższej żywotności zapewnią również wyższą efektywność energetyczną. Zintegrowane rozwiązania chłodnicze z Low Grade Power Engineering (LGPE) są w tym przypadku wielce obiecującymi technologiami. Ostatecznie chodzi tu również o wsparcie własnej produkcji rosyjskiej, ponieważ rynek rodzimy w chwili obecnej w bez mała 70% zdominowany jest przez urządzenia złożone z komponentów pochodzenia zagranicznego.
Największy potencjał na tych polach działalności Baranienko widzi przede wszystkim w takich dziedzinach jak urządzenia klimatyzacyjne, transport chłodniczy i chłodnicza obróbka żywności. Ta ostatnia nabrała znaczenia w następstwie niedawnego, bardzo silnego wzrostu na rynku delikatesowym. Ekstremalnie długie drogi otwierają znakomite szanse dla transportu chłodniczego. 75 milionów ton transportuje się rocznie trakcją szynową na dystansach o średniej długości 4.000 km. Kolejowe składy chłodnicze, niezbędne do takiego transportu, są obecnie przestarzałe i wymagają odnowy lub nawet całkowitej wymiany. Dla towarów łatwo ulegających zepsuciu, transportowanych drogą morską, rozwiązania chłodnicze do chwili obecnej wprost nie istnieją. Baranienko widzi tu dla rynku zupełnie nowe szanse.
Dla międzynarodowych przedsiębiorstw zatem czas najwyższy, by wejść i okrzepnąć na rosyjskim rynku. Jako jedyne w Rosji Specjalistyczne Targi Techniki Chłodniczej Targi CholodExpo Rossija oferują pod tym względem w dniach 10-12 marca 2009 r. w Moskwie w Crocus Expo Center idealną platformę wymiany handlowej. Lista wystawców już teraz obejmuje wszyst-kich ważnych liderów rynkowych, takich jak Emerson, Grasso, Güntner, Honeywell, Johnson Controls, Lu-Ve, Rivacold, Teko czy też Thermofin.
Centralny punkt imprezy, efektywność energetyczna, w ramach towarzyszącego programu konferencyjnego będzie omawiany i dyskutowany obok tematów zajmujących się stanem rozwoju oraz perspektywą przemysłu chłodniczego w Rosji.
Niemieccy wystawcy do 31 października 2008 r. mają możliwość zgłoszenia swojego udziału w pawilonie niemieckim i dzięki temu do skorzystania z korzystniejszych warunków specjalnych.
Więcej informacji odnośnie specjalistycznych Targów Chillventa pod www.chillventa.de,
odnośnie innych specjalistycznych targów w Niemczech pod www.nuernbergmesse.de,
odnośnie Targów CholodExpo Rossija pod www.cholodexpo.com.

O NürnbergMesse:

Norymberga jest jednym z 15 największych ośrodków targów na świecie. W Europie NürnbergMesse zalicza się do pierwszej dziesiątki. Jest członkiem Związku Dużych Niemieckich Targów - GDG (Gemeinschaft Deutscher Großmessen) i zajmuje w Niemczech 7 miejsce za spółkami targów w takich ośrodkach jak Frankfurt, Düsseldorf, Hanower, Monachium, Kolonia i Berlin – wyraźnie przed Essen, Stuttgartem i Lipskiem. Portfolio obejmuje równo 70 międzynarodowych specjalistycznych targów i kongresów odby-wających się zarówno w samej Norymberdze jak i na całym świecie. Rocznie w imprezach własnych, partnerskich i gościnnych NürnbergMesse udziela się 26.000 wystawców (wskaźnik międzynarodowy: 35%), 765.000 zwiedzających specjalistów (wskaźnik międzynarodowy: 20%) oraz 475.000 konsumentów. Koncern zatrudnia obecnie 266 osób, w planach rozważa się umiarkowane zwiększenie zatrudnienia.