Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie kampanii Warszawskie Ciepło dowodzą, że choć 77% respondentów korzysta z centralnego ogrzewania, tylko 16% ma świadomość, że jest to ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej (m. s. c.). Z drugiej strony decydując się na zakup mieszkania zwracamy uwagę na przyszłe koszty eksploatacyjne, w tym na sposób jego ogrzewania – a najtańszym rozwiązaniem jest właśnie ciepło sieciowe (z m. s. c.).

Na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej Warszawskie Ciepło, której inicjatorem jest Vattenfall Heat Poland, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Urząd m.st. Warszawy, TNS OBOP przeprowadził na przełomie września i października br., badanie świadomości mieszkańców Warszawy nt. ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wyniki badania stanowią cenne źródło informacji i znajdują odzwierciedlenie w kampanii, której celem jest przede wszystkim dostarczanie warszawiakom wiedzy na temat dostępnych sposobów ogrzewania, w tym cech ciepła sieciowego takich jak: bezpieczeństwo, pewność dostaw, komfort użytkowania, dostępność, ekologiczność. Warszawiacy chcą wiedzieć więcej na temat ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przeprowadzone w październiku br. badania pokazały, że kampania Warszawskie Ciepło jest potrzebna i uzasadniona. Wiedza warszawiaków na temat ciepła z m. s. c., które jest najtańszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania mieszkania, jest niewystarczająca. Tylko 23% respondentów słyszało o cieple sieciowym, w tym więcej mężczyzn, niż kobiet – 27% w stosunku do 19%.

Podobnie zaskakujące wydają się wyniki dotyczące oceny dostępności ciepła. Zaledwie co piąty badany (20%) prawidłowo określa, że ciepło z m. s. c. dostępne jest przez cały rok, natomiast 33% badanych wciąż uważa, że jest ono dostępne jedynie w sezonie jesienno-zimowym. Aż 47% przyznało, że nie wie nic na ten temat.

Tymczasem, nie ma już takiego pojęcia jak „sezon grzewczy”. - Mieszkańcy, budynków ogrzewanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, mają dostęp do ciepła przez 365 dni w roku. Tak, jak przez cały rok produkowane jest ciepło do ogrzania wody w kranach w warszawskich budynkach. To od mieszkańców zależy, kiedy zostanie włączone ogrzewanie. – wyjaśnia Anna Ryszczak, Dyrektor Biura Sprzedaży SPEC S.A.

- Wszystkie węzły SPEC wyposażone są w automatykę pogodową, tzw. pogodynkę, która uruchamia dostawy ciepła do budynku w momencie, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej ustalonego pułapu. Takie rozwiązanie jest na pewno ekonomiczne i bezpieczniejsze od dogrzewania mieszkania dodatkowymi piecykami. Jednak nie wszystkie budynki z niego korzystają – dodaje Jerzy Palczewski, Dyrektor Pionu Eksploatacji i Produkcji SPEC S.A.

Cechy ciepła doceniane przez warszawiaków

Ciepło sieciowe to przede wszystkim bezpieczeństwo – tak odpowiedziała ponad połowa badanych osób (52%).

Ponadto ciepło sieciowe słusznie postrzegane jest jako najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania – 23% badanych twierdzi, że jest ono zdecydowanie ekonomiczne, a 38% uważa je za raczej ekonomiczne. Opinie te są tożsame z analizą cen, zgodnie z którą, dla mieszkańców Warszawy rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym jest ciepło sieciowe. Jest ono tańsze od ogrzewania gazem ziemnym o 28%, a w przypadku oleju opałowego o 42%. Kolejną cechą ciepła docenioną przez badanych jest niezawodność – 22% określiło je jako zdecydowanie niezawodne, a 50% raczej niezawodne.

Dodatkowym atutem ciepła sieciowego jest ekologiczność: - Produkcja

w elektrociepłowniach opiera się na skojarzeniu wytwarzania (kogeneracji), to znaczy jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i prądu, czyli zaawansowanym technologicznie sposobie ich wytwarzania, co pozwala na zaoszczędzenie do 30% paliwa w stosunku do wytwarzania rozdzielonego. Wybór miejskiej sieci ciepłowniczej oznacza brak własnych emisji zamiast, np. z kotłowni gazowej lub pieca węglowego oraz zmniejszenie o te 30% emisji zanieczyszczeń – mówi prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej na zaproszenie Vattenfall Heat Poland. Przeważająca część warszawiaków (68%), gdyby miała wybór, wybrałaby ogrzewanie ciepłem sieciowym. Za ogrzewaniem gazowym opowiedziało się 18%, a za elektrycznym jedynie 5%. Ciepło z m. s. c. ważnym aspektem przy wyborze mieszkania

Na zlecenie kampanii Warszawskie Ciepło została także przeprowadzona przez TNS OBOP sonda wśród osób planujących w ciągu kolejnych 2 lat zakup mieszkania. W tej grupie wiedza na temat ciepła sieciowego jest o wiele większa niż w ogólnej grupie warszawiaków. Większość osób (67%), słyszała o cieple z miejskiej sieci ciepłowniczej i prawidłowo kojarzy je z centralnym ogrzewaniem. Co ciekawe, wiedza ta jest największa wśród osób pomiędzy 30 a 39 r. ż. (83%) i po 40 r. ż. (78%) oraz pośród osób kupujących kolejne mieszkanie (78%).

Zdecydowana większość osób (86%) planujących zakup mieszkania zastanawia się nad przyszłymi kosztami eksploatacyjnymi, a sposób jego ogrzewania uważa za istotny czynnik przy dokonywaniu wyboru (85%). Przy czym osoby powyżej 40 r. ż. oraz z wyższym wykształceniem częściej biorą te aspekty pod uwagę.

Za najbardziej pożądane cechy ciepła, przez osoby planujące wkrótce zakup mieszkania, uważane są ekonomiczność (53%) oraz niezawodność (21%). Warto podkreślić, że dla 69% badanych ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej będzie dodatkowym atutem mieszkania przy jego wyborze. Jednocześnie częściej ten aspekt jest doceniany przez kobiety (76%) niż przez mężczyzn (63%) oraz przez osoby o dochodach poniżej 5000 zł netto (77%) niż osoby zarabiające powyżej tego pułapu (66%).

Kampania Warszawskie Ciepło

Warszawskie Ciepło to projekt edukacyjno-informacyjny zainicjowany na początku 2009 roku i prowadzony wspólnie przez Vattenfall Heat Poland, producenta ciepła sieciowego, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które dostarcza ciepło aż do 18,5 tys. warszawskich budynków oraz Urząd m.st. Warszawy. Kampania adresowana jest do wszystkich mieszkańców Warszawy i koncentruje się na końcowych odbiorcach ciepła sieciowego.