Warszawa, ul. Długa 38/40 telefon: (0-22) 635 45 81 fax: (0-22) 635 61 94 www.gis.gov.pl