kwartalnik

GLOBAL DANFOSS
Global DanfossGlobal Danfoss jest czasopismem korporacyjnym skierowanym do interesariuszy Danfossu.

Kwartalnik ten wydawany jest w 9 wersjach językowych: duńskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, polskiej, chińskiej, słoweńskiej i rosyjskiej.
Archiwalne i najnowsze wydania Global Danfoss dostępne są na stronie http://www.danfoss.com/Poland/NewsAndEvents/News/GlobalDanfoss/

Kontakt z redakcją: globaldanfoss@danfoss.com

Źródło: Danfoss Poland Sp. z o.o.