W dniach 19-21 listopada w Hamburgu odbędzie się pierwsza edycja Specjalistycznych Targów Elektrotechniki, Techniki Sanitarnej i Grzewczej oraz Klimatyzacji GET Nord. Targi GET Nord zastępują dotychczasowe Targi SHK.


Targi GET Nord to impreza wystawiennicza, której nowatorska koncepcja powstała z połączenia dwóch cieszących się już uznaniem wśród fachowców z branży imprez targowych: Specjalistycznych Targów Techniki Elektrycznej, Oświetlenia i Techniki Informacyjnej NordElektro oraz Specjalistycznych Targów Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacyjnej SHK. Połączenie obu imprez jest odpowiedzią na wymagania i potrzeby nowoczesnego i silnie rozwijającego się rynku techniki dla budynków, oczekującego targów, które prezentowałyby pełen przekrój możliwości zastosowania materiałów i technik do wykończenia budynków i jednocześnie obejmowałyby Know-how wykraczające poza jedną branżę. Z godnie z tą koncepcją targi GET Nord zgromadzą pod jednym dachem oferty wystawców z dziedziny m.in. energii, klimatyzacji, techniki sanitarnej i oświetlenia, co stworzy firmom biorącym udział w targach atrakcyjną platformę wymiany informacji i wiedzy o aktualnych trendach i innowacyjnych rozwiązaniach (np.: dotyczących inteligentnych technologii), a klientom ułatwi wybór oferty, która najlepiej spełnia ich potrzeby.

Zakres tematyczny targów obejmuje:
• technikę dla budynków (m.in. automatyzację budynków, techniki pomiaru, sterowania i regulacji, systemy kierowania i wizualizacji, systemy bezpieczeństwa i nadzoru)
• technikę elektryczną i sanitarną
• technikę grzewczą
• systemy energii odnawialnej i akcesoria
• technikę oświetleniową
• klimatyzację, chłodnictwo, wentylację
• pompy i technikę napędową
• technikę blacharską (m.in. metalowe pokrycie dachów, fasad, rynny, izolację cieplną i dzwiękochłonną, odgromniki)
• narzędzia i wyposażenie firm wykonawczych (m.in. narzędzia i systemy pomiarowe i kontrolne, systemy składowania i montażu, narzędzia i wyposażenie warsztatów pracy)
• usługi m.in. projektowanie i dokumentację, rozwiązania informatyczne, instytucje, związki, organizacje branżowe, przedsiębiorstwa zaopatrujące w energię, wydawnictwa i literaturę branżową.
W tegorocznych targach GET Nord w dziewięciu halach wystawienniczych na powierzchni 60.000 m2 swoją ofertę zaprezentuje około 600 wystawców z 15 krajów, w tym trzy firmy z Polski – Termo Tech oraz ZPUE S.A. z Włoszczowej oraz ZPU Kazimierz Jońca. Wg przewidywań organizatorów targi odwiedzi ponad 50.000 specjalistów, którzy przybędą do Hamburga w celu poznania aktualnych trendów w branży techniki dla budynków oraz znalezienia rozwiązań, które spełnią obecne oczekiwania klientów dotyczące w szczególności zmniejszenia i optymalizacji zużycia energii w budynkach, a także poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia jeszcze lepszego komfortu.
Targi GET Nord stwarzają uczestnikom również okazję udziału w ciekawym programie ramowym towarzyszącym targom. W skład programu ramowego wchodzą m.in.: Forum Innowacji i Technologii, obejmujące liczne wykłady dotyczące m.in. energetycznej modernizacji budynków, energooszczędnego ogrzewania i chłodzenia budynków, systemów energii odnawialnej, klimatyzacji, czy bezpieczeństwa, Forum Architektury przygotowane przez BDA Niemiecki Związek Architektów i Związek Niemieckich Architektów Wnętrz poświęcone nowoczesnym trendom w architekturze i architekturze wnętrz oraz Forum „Światło jest życiem” poświęcone technice oświetleniowej.
W programie ramowym targów znajdzie się również pokaz specjalny Technika Klimatyzacji poświęcony technice i zagadnieniom chłodzenia, ogrzewania, nawilżania, osuszania, wentylacji i odpowietrzania oraz pokaz specjalny Technika Blacharska, podczas którego mistrzowie z Cechu SHK Hamburg będą na żywo prezentować swoją wiedzę i umiejętności w pokrywaniu fasad i dachów różnymi metalami przy użyciu różnych technik.
Targi będą otwarte w godzinach 9.00 – 18.00 (w dniach 19.10 i 21.10.08) oraz 9.00 – 20.00 (w dniu 20.10.08).


Ceny biletów wstępu:
- bilet jednodniowy normalny – 15 Euro
- bilet na całe targi - 24 Euro
Więcej informacji na temat targów uzyskają Państwo w Przedstawicielstwie Targów Hamburskich w Polsce, tel.: 022 620 71 98, 022 620 72 98, e-mail: karas@eurotargi.com lub/i kuzminska@eurotargi.com, gdzie można również zakupić bilety wstępu na targi oraz katalog.