Poradnik projektowania systemów ogrzewania towarzyszącego. Zawiera podstawowe zasady, doświadczenia i schematy pomocnicze z przykładami zaczerpniętymi z praktyki.


Tytuł: Systemy ogrzewania towarzyszącego dla instalacji przemysłowych.
Autor: Wilhelm Groeneveld
Język: polski
Format: Adobe Acrobat Document (.pdf)
Wielkość pliku: 2887 KB
Spis treści: - 1. Powody stosowania ogrzewania towarzyszącego
- 2. Omówienie systemów ogrzewania parą dla różnych części instalacji
- 3. Wybór ciśnienia pary
- 4. Obliczenia systemu ogrzewania towarzyszącego
- 5. Wymiarowanie systemu dystrybucji pary
- 6. Wymiarowanie systemu zbiorczego kondensatu
- 7. Rozmieszczenie i montaż systemów ogrzewania towarzyszącego
- 8. Przykłady montażu systemów ogrzewania towarzyszącego 8.1. Komory rozdzielaczy pary 8.2. System zbiorczy kondensatu 8.3. Maksymalna długość parogrzejek 8.4. Rozmieszczenie kompensacji rurowych 8.5. Mocowanie parogrzejek 8.6. Przekładka dystansowa parogrzejki - zabezpieczenie przed przegrzaniem 8.7. Ogrzewanie towarzyszące z płaszczem grzewczym 8.8. Podgrzewanie zaworów 8.9. Podgrzewanie instalacji regulacyjnych i pompowych 8.10. Podgrzewanie punktów pomiarowych, rurek impulsowych oprzyrządowania i szafek oprzyrządowania 8.11. Podgrzewanie wskaźników poziomu i regulatorów 8.12. Podgrzewanie manometrów 8.13. Podgrzewanie biernych końcówek rurociągów produktu 8.14. Stanowiska pomocnicze 8.15. Odwadnianie bezpośrednie, odwadnianie wysoko ciśnieniowe 8.16. Odwadnianie rurociągów parowych 8.17. Odwadniacze zainstalowane na końcu parogrzejki 8.18. Znakowanie rozdzielaczy pary i kolektorów zbiorczych kondensatu
- 9. Ekonomika konstrukcji systemu ogrzewania towarzyszącego 9.1. Wykorzystanie pary z rozprężania 9.2. Przystosowanie systemów pary do warunków zimowych
- 10. Systemy wysoko ciśnieniowej wody gorącej i ciekłych mediów grzewczych
- 11. Parowe czy elektryczne systemy ogrzewania towarzyszącego - porównanie
- 12. Dodatek
Po kliknięciu na link nastąpi otwarcie okna ze stroną GESTRA POLONIA www.gestra.pl , na której po rozwinięciu menu "Publikacje" należy wybrać pozycję "Systemy ogrzewania towarzyszącego dla instalacji przemysłowych". www.gestra.pl