Przenieś się do miasta GEA. Przykład wykorzystanie nowych możliwości komunikacji interaktywnej.

GEA City - Miasto GEA
GEA City to interaktywny film i animacja o ekonomicznych rozwiązaniach HVAC firmy GEA. Animacja prezentuje w skrócie, w języku angielskim i niemieckim, całe spektrum zastosowania produktów GEA jako dostawcy systemów HVAC. GEA City dostępne jest także jako aplikacja na iPad® i iPhone'a®.

GEA City - Kliknij na zdjęcie, aby uruchomić interaktywną wersję:
GEA City

Visit our GEA Air Eco2nomy City and take a virtual tour of the fascinating world of HVAC Systems


Istnieje wiele różnych zastosowań ogrzewania, chłodzenia, czyszczenia, nawilżania i osuszania powietrza, które występują niemal w każdym obszarze naszego życia. Aby obrazowo zaprezentować tak wiele zastosowań HVAC w naszym życiu, GEA Air Treatment wykorzystuje animowane miejskie scenariusze na swojej stronie internetowej, aby pokazać miejsca, w którym technologia GEA znajduje wykorzystanie. Aplikacja zawiera fabryki, centra komputerowe, pomieszczenia branży spożywczej, budynki przemysłu farmaceutycznego, centra handlowe, lotniska, biurowce, szpitale, hotele, statki wycieczkowe, muzea, szkoły i baseny.

Po kliknięciu na jeden z obszarów zastosowania - na przykład "Szkoły" - widok będzie powiększał się aż do takich systemów GEA,które mają zastosowanie w klasach i salach gimnastycznych. W tym przykładzie będą to centrale wentylacyjne GEA COM4plus czy GEA Campos. Po kliknięciu na produkt GEA, zostanie otwarte dodatkowe okno, w którym - oprócz zdjęć 3D urządzenia - można znaleźć broszurę produktu w formacie PDF, jak również dodatkowe informacje na temat akcesoriów, sterowania, itp.