Od 1 kwietnia 2011 GEA Refrigeration Technologies i Bock Kältemaschinen są jedną firmą: GEA Bock GmbH.

GEA Bock GmbH
Razem w przyszłość - Bock staje się częścią GEA-Group Aktiengesellschaft
31 marca 2011 r. GEA Refrigeration Technologies GmbH z Bochum sfinalizowała zakup spółki Bock Kältemaschinen GmbH z Frickenhausen (Niemcy).

W ramach integracji firm GEA Group został przemianowany na GEA Bock GmbH.

GEA Bock

Przejęcie Bock Kaltemaschinen

31 marca 2011r. dzięki akceptacji Niemieckiego Urzędu (German Cartel Authority) możliwe stało się przejęcie przez GEA Refrigeration Technologies GmbH spółki Bock Kaltemaschinen GmbH z Frickenhausen w Niemczech. W wyniku tej transakcji specjaliści GEA Refrigeration uzupełnili portfolio oferowanych sprężarek o mniejsze modele.

Sprawdzone aspekty dawnej spółki po przejęciu pozostaną bez zmian: dotyczy to nie tylko zatrzymania całego personelu liczącego 340 pracowników administracji i produkcji ale także zagranicznych oddziałów Bock'a wraz z ich pracownikami. Utrzymana zostanie też nazwa firmy.

GEA będzie promować na rynku sprężarki z dolnego zakresu produkcji oraz te o wymiarach szczególnie kompaktowych pod marką "sprężarki Bock". Kompresory średniej wielkości i te duże, które istniały już w Grupie nadal będą dostępne pod marką Grasso. Ten podział wielkościowy wyróżni urządzenia GEA Refrigeration Technologies od znanej i tradycyjnej marki Bock'a.

Lokalizacja Frickenhausen ma również znaczenie w profilu: w przyszłości w Grupie GEA lokalizacja ta będzie stanowiła centrum wiedzy dla małych kompresorów. Ponadto część działu związana z aplikacjami mobilnego chłodnictwa nadal pozostanie podstawową działalnością Bock'a, ale pod odpowiedzialnością GEA. Uznane kontakty sprzedażowe nadal pozostaną odpowiedzialne za swoje zadania.

Międzynarodowi (lokalni) przedstawiciele koncernów Bock i GEA będą mogli w przyszłości oferować szerszą gamę urządzeń i usług.

Zarząd znajdujący się w Frickenhausen reprezentować będzie doświadczone trio, w skład którego wchodzą Thies hachfeld and Klaus Stojentin z GEA Grasso w Berlinie i Udo Klaussner z Bock Kaltemaschinen. Oni będą zarządzać firmą i ją prowadzić. Ponadto Udo Klaussner będzie dodatkowo odpowiedzialny za proces integracji.

Dr. Hugo Blaum, Prezes GEA Refrigeration Technologies, widzi podwójną korzyść z przejęcia Bock'a - po pierwsze uzupełnienie zakresu portfolio oferowanych sprężarek o urządzenia o małych wydajnościach (zakres komercyjny), a po drugie wiele możliwości działań synergicznych w ramach grupy.

Jak podsumował Dr. Blaum "zakres wydajności sprężarek Bock wyjątkowo harmonizuje z wieloma produktami GEA, takimi jak zamknięte systemy sterowania GEA Denco, osuszaczami GEA Fricostar, jednostkami zewnętrznymi (skraplaczami) Searle oraz z innymi naszymi procesami inżynieryjnymi. Efekt działań synergicznych skutkowac będzie nie tylko stosowaniem ich w in-house know - how, oraz zwiększeniem wartości dodanej GEA w naszej własnej produkcji, ale również pozwoli na jeszcze lepsze, pośrednie dopasowanie sprzętu i komponentów naszych firm.