Gea Air Treatment Division modernizuje paletę produktów z zakresu techniki powietrza, dostarczanych na rynek europejski. Jednym z urządzeń, które charakteryzują się znacznymi zmianami co do rozwiązań oraz możliwości konfiguracyjnych, są centrale Gea CAIR.
Typoszereg Gea CAIRplus oraz
Gea CAIRpicco daje do dyspozycji
68 wielkości przekroju poprzecznego
urządzenia (62 plus + 6 picco),
umożliwiających wybór urządzeń o
wymiarach do 6 m szerokości oraz
3 m wysokości, co przy prędkości
przepływu w świetle
urządzenia równej 3,0 m/s
umożliwia uzyskanie wydajności
do ok. 210 000 m³/h.
Możliwy jest niemal każdy
wariant ustawienia: zarówno
urządzenia zewnętrzne jak i
wewnętrzne, ustawienia pionowe
i poziome, jedno na
drugim, jedno za drugim lub
jedno obok drugiego.
Jednocześnie do dyspozycji
są dwie wersje obudowy: wersja „S” o
grubości ściany 30 mm i zakresie strumienia
powietrza 1000 – 39 000 m³/h,
oraz wersja „SX” o grubości ściany 50
mm i zakresie strumienia powietrza
od 1000 – 208 000 m³/h.
Obudowa

Panele ścienne łączone są śrubami
bezpośrednio z profilem ramy, a osłonięte listwą złączą są niewidoczne
dla obserwatora. Sposób łączenia sąsiednich
modułów centrali umożliwia
ich prosty montaż w miejscu ustawienia.


Łączenie może być wykonane od
wewnątrz lub od zewnątrz. Bolce
centrujące w profilach podziałowych
ułatwiają wykonanie połączenia. Jako
materiał izolacyjny zastosowana jest
wełna mineralna o klasie ogniowej
A1, niepalna, zgodna z normą DIN
4102. Izolacja nie jest sklejona z panelem,
zatem może być bez problemu
poddana recyklingowi. Izolacyjność
akustyczna paneli SX wynosi
44 dB. Obudowa jest od wewnątrz
całkowicie gładka i łatwa do czyszczenia.
Standardem paneli jest blacha
Alucynk (AZ 185), ale możliwe są
również wykonania z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo oraz z
blach nierdzewnych V2A lub V4A.
Stabilna rama urządzenia wykonana
jest ze sztywnych, specjalnych
profili ze stopu aluminium
(AlMgSi0,5), które mogą być dodatkowo
anodowane lub malowane
proszkowo. Interesującym rozwiązaniem
jest możliwość zastosowania
profili oddzielonych termicznie
od obudowy,
przez zastosowanie w
profilu wkładki z
tworzywa sztucznego
stanowiącego swoisty
„izolator termiczny”
poprawiający
wyraźnie współczynnik mostków
cieplnych obudowy.
Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania
konstrukcyjnego uzyskano
następujące właściwości mechaniczne
i termiczne obudowy
central CAIR:
● wytrzymałość mechaniczna
1A <= 10 mm/m
● szczelność obudowy: od
(- 400 Pa) B <= 0,44 l/sm²
do (+700 Pa) <= 0,63 l/sm²
● szczelność osadzenia filtra
(+400 Pa) F9 <= 0,5%
● izolacyjność termiczna T&sub2;
0,5 ● współczynnik mostków
cieplnych TB2 0,6 Centrale CAIR wyposażane mogą
być w wiele komponentów, zależnie
od wymaganej obróbki powietrza, takich
jak: wentylatory, silniki, wymienniki,
filtry, wymienniki odzysku ciepła
i inne. Przyjęto przy tym zasadę,
że każdy z tych elementów może pochodzić
od co najmniej dwóch czołowych
producentów danego elementu.
Wykonania specjalne

Przyjęte rozwiązania umożliwiają
dostawy urządzeń w wykonaniach specjalnych,
takich jak zabezpieczone
przed wybuchem Ex II 2G /3G /3D T1
– T4 z oznaczeniem CE, odpowiadające
wymaganiom ATEX 95 czy higienicznych
odpowiadającym VDI6022,
DIN1946/4, RLT01 i prEN1305. Ponadto
w dostawach znajdują się równie
ż centrale wyposażone w nagrzewnice
gazowe, jak również zawierające
kompletne urządzenia chłodnicze
wraz ze sprężarkami i niezbędnym wyposażeniem chłodniczym.

Ułatwienia dla montażu
i konserwacji

Dzięki zastosowanym nakładkom
montażowym w narożach modułów
uzyskano łatwość transportu pionowego
urządzeń na budowie (dźwig).
Szczególnie przydatne jest to w przypadku
urządzeń ustawianych na dachach
budynków. Dzięki rozszerzeniu
wymiarów modułu wewnątrz
urządzenia uzyskano przestrzeń dla
ewentualnego montażu okablowania
i przewodów rurowych wewnątrz
urządzenia. Umożliwia to również
wbudowanie komponentów o zwiększonych
rozmiarach, jak np. wysokosprawne
filtry powietrza.
Zaproponowana konstrukcja ze
sztywnych profili umożliwia stosowanie
drzwi oraz klap rewizyjnych o dużych wymiarach, poprawiających dostęp do poszczególnych podzespołów, co ułatwia w zdecydowany sposób
czynności konserwacyjne i czyszczenie
wnętrza urządzeń. Spełnione
w ten sposób zostały wszystkie wymagania
dotyczące konserwacji i higieny
zgodnie z przepisami VDI6022
i DIN 3803.
Andrzej Solecki
Źródło: