Mam pytanie. Ponieważ pojawiły się na forum odpowiedzi w związku ze złożeniem wniosku o refundacją kosztów na inwestycje ze środków unijnych tj. możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę środków na modernizację pomieszczeń usługowych, zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), jednak gdzie ostatecznie szukać informacji jakie to muszą być zebrane i przedłożone dokumenty? Jak to wygląda dla województwa wielkopolskiego? Gdzie szukać jakie są ostateczne wersje dokumentów itp.?

Wszelkie informacje na temat nowego okresu programowania oraz programów operacyjnych może Pan znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (przede wszystkim informacje o programach krajowych) oraz właściwego Urzędu Marszałkowskiego, w Pana przypadku, Województwa Wielkopolskiego (informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym dla województwa wielkopolskiego) - www.wrpo.wielkopolskie.pl/portal.php
Ostateczne wersje dokumentów i wszelkie wytyczne szczegółowe dla beneficjentów jeszcze nie są dostępne natomiast podstawowe informacje znajdują się w projekcie Uszczegółowienia RPO dla woj. wielkopolskiego oraz w zatwierdzonym już Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Wielkopolskiego.
Uruchomienie Regionalnych Programów Operacyjnych planowane jest na I kwartał 2008 r.

(2007.11.20, woj. wielkopolskie)