Mam pytanie, które mnie nurtuje posiadam grunt 18 ar na terenie wiejskim. Dzwoniąc do swojej gminy spodziewałam się pozytywnej odpowiedzi o dofinansowaniu do działalności gospodarczej, niestety usłyszałam, że nie ma u nich takiego czegoś... Chciałam też zapytać, czy żeby dostać dotację do działalności to czy muszę złożyć najpierw podanie o dofinansowanie i gdzie? Dopiero zaczynam... Czy muszę być właścicielem tegoż gruntu? I czy mogłabym się starać o dofinansowanie na postawienie hali produkcyjnej i zakupu maszyn? O jaką kwotę mogę się starać i jak długo się czeka na decyzję?

Aktualnie istnieją dwie najbardziej prawdopodobne możliwości uzyskania funduszy na tego typu działalność. Pierwszą z nich jest Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich Oś III działanie 2: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W ramach programu możliwe jest m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania zależy od przewidywanego wzrostu zatrudnienia:
1) 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
2) 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
3) 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
W chwili obecnej nie ma określonego terminu naboru na dane działanie. Więcej informacji może Pani znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Kolejną możliwością jest Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Działanie 1.1.2, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw to 550.000 PLN.
Nabory wniosków w ramach RPO Dz. 1.1.2 powinien zostać uruchomiony na początku 2009 r.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego.

(2008.08.13, woj. opolskie)