Największą popularnością wśród kadry technicznej poszukującej pracy w mediach drukowanych cieszy się „Gazeta Wyborcza”. Ponad 83% respondentów wskazało właśnie tę publikację jako źródło nowych ofert – wynika z najnowszego sondażu internetowego przeprowadzonego przez „Bank Danych o Inżynierach”.


Jak wynika z badania, znacznie niższy wskaźnik popularności wśród kadry technicznej osiąga Rzeczpospolita – z tego wydawnictwa korzysta zaledwie 1,2% osób biorących udział w sondażu „Banku Danych o Inżynierach”.
Ponadto, jeden na trzystu inżynierów (0,3%) deklaruje, że aby znaleźć nowe oferty pracy zajrzy do dziennika Fakt.
Z prasy lokalnej skorzysta co trzydziesty badany (3,5%). Natomiast w prasie branżowej i pismach specjalistycznych informacji o nowych możliwościach zatrudnienia zasięgnie 0,9% respondentów. 0,6% inżynierów ogłoszeń o pracy będzie szukało w innych tytułach. Taki sam odsetek kadry technicznej przejrzy drobne ogłoszenia w gazetach.
Warto podkreślić, że 9,7% inżynierów, którzy wzięli udział w sondażu Banku Danych o Inżynierach twierdzi, że w procesie poszukiwania pracy w ogóle nie korzysta z publikacji prasowych, lecz z innych źródeł pozyskiwania wiedzy o aktywności pracodawców. Zdaniem Radosława Knapa - Kierownika ds. Rozwoju w „Banku Danych o Inżynierach”:
Znikomą popularność innych, poza Gazeta Wyborczą źródeł prasowych należy tłumaczyć zdecydowanie większą w tej grupie zawodowej popularnością mediów elektronicznych. Największą alternatywą dla źródła jakim jest Gazeta Wyborcza w Polsce już stanowi przede wszystkim Internet. Inżynierowie znakomicie odnajdują się w świecie nowych technologii, doceniają zalety Internetu, podkreślają łatwość i szybkość dostępu do informacji, jego interaktywność i znacznie szerszy zasięg działania. Nie zmienia to jednak faktu, że dotarcie do tej grupy zawodowej z ofertami pracy stanowi coraz większy problem dla wielu pracodawców.
Tabela 1
Źródła prasowe, z których inżynierowie najczęściej czerpią informacje o rynku pracy.
Popularność w ujęciu procentowym i liczbowym

Lp.
W jakiej gazecie najczęściej poszukujesz informacji o rynku pracy?
Liczba odpowiedzi
Udział procentowy
1
Gazeta Wyborcza
550
83,2%
2
nie korzystam z gazet
64
9,7%
3
dziennik lokalny
23
3,5%
4
Rzeczpospolita
8
1,2%
5
gazeta specjalistyczna / magazyn branżowy
6
0,9%
6
inne gazety
4
0,6%
7
gazeta drobnych ogłoszeń
4
0,6%
8
Fakt
2
0,3%
Źródło: Bank Danych o Inżynierach.
Analiza przeprowadzona na podstawie odpowiedzi udzielonej przez 661 inżynierów na stronach www.bdi.com.pl w kwietniu 2006 roku
Źródło Bank Danych o Inżynierach

Bank Danych o Inżynierach powstał w 1992 roku. Dziś jest jedną z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce. Firmom oferuje pełny zakres specjalistycznych usług doradczych, wśród których znajdują się m.in. rekrutacja i selekcja, wartościowanie stanowisk pracy, analizy rynku pracy, raporty płacowe, outplacement oraz serwis ogłoszeń pracy. Jego działalność doceniło już ponad 74 tys. inżynierów, którzy zdecydowali się na budowanie swoich karier zawodowych w ścisłej współpracy z Bankiem Danych o Inżynierach.