Największą popularnością wśród kadry technicznej poszukującej pracy w mediach drukowanych cieszy się "Gazeta Wyborcza". Ponad 83% respondentów wskazało właśnie tę publikację jako źródło nowych ofert - wynika z najnowszego sondażu internetowego przeprowadzonego przez "Bank Danych o Inżynierach".

Jak wynika z badania, znacznie niższy wskaźnik popularności wśród kadry technicznej osiąga Rzeczpospolita – z tego wydawnictwa korzysta zaledwie 1,2% osób biorących udział w sondażu "Banku Danych o Inżynierach". Ponadto, jeden na trzystu inżynierów (0,3%) deklaruje, że aby znaleźć nowe oferty pracy zajrzy do dziennika Fakt. Z prasy lokalnej skorzysta co trzydziesty badany (3,5%). Natomiast w prasie branżowej i pismach specjalistycznych informacji o nowych możliwościach zatrudnienia zasięgnie 0,9% respondentów. 0,6% inżynierów ogłoszeń o pracy będzie szukało w innych tytułach. Taki sam odsetek kadry technicznej przejrzy drobne ogłoszenia w gazetach. Warto podkreślić, że 9,7% inżynierów, którzy wzięli udział w sondażu Banku Danych o Inżynierach twierdzi, że w procesie poszukiwania pracy w ogóle nie korzysta z publikacji prasowych, lecz z innych źródeł pozyskiwania wiedzy o aktywności pracodawców. Zdaniem Radosława Knapa - Kierownika ds. Rozwoju w "Banku Danych o Inżynierach": Znikomą popularność innych, poza Gazeta Wyborczą źródeł prasowych należy tłumaczyć zdecydowanie większą w tej grupie zawodowej popularnością mediów elektronicznych. Największą alternatywą dla źródła jakim jest Gazeta Wyborcza w Polsce już stanowi przede wszystkim Internet. Inżynierowie znakomicie odnajdują się w świecie nowych technologii, doceniają zalety Internetu, podkreślają łatwość i szybkość dostępu do informacji, jego interaktywność i znacznie szerszy zasięg działania. Nie zmienia to jednak faktu, że dotarcie do tej grupy zawodowej z ofertami pracy stanowi coraz większy problem dla wielu pracodawców. Tabela 1 Źródła prasowe, z których inżynierowie najczęściej czerpią informacje o rynku pracy. Popularność w ujęciu procentowym i liczbowym Lp. W jakiej gazecie najczęściej poszukujesz informacji o rynku pracy? Liczba odpowiedzi Udział procentowy

1 Gazeta Wyborcza 550 83,2%

2 nie korzystam z gazet 64 9,7%

3 dziennik lokalny 23 3,5%

4 Rzeczpospolita 8 1,2%

5 gazeta specjalistyczna / magazyn branżowy 6 0,9%

6 inne gazety 4 0,6%

7 gazeta drobnych ogłoszeń 4 0,6%

8 Fakt 2 0,3%
Źródło: Bank Danych o Inżynierach.
Analiza przeprowadzona na podstawie odpowiedzi udzielonej przez 661 inżynierów na stronach www.bdi.com.pl w kwietniu 2006 roku Źródło Bank Danych o Inżynierach powstał w 1992 roku. Dziś jest jedną z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce. Firmom oferuje pełny zakres specjalistycznych usług doradczych, wśród których znajdują się m.in. rekrutacja i selekcja, wartościowanie stanowisk pracy, analizy rynku pracy, raporty płacowe, outplacement oraz serwis ogłoszeń pracy. Jego działalność doceniło już ponad 74 tys. inżynierów, którzy zdecydowali się na budowanie swoich karier zawodowych w ścisłej współpracy z Bankiem Danych o Inżynierach.