Data rozpoczęcia
2006-03-28
Data zakończenia
2006-03-28

Problemy związane z liberalizacją i regulacją rynku gazu w Polsce IX Krajowa Konferencja Gazterm 2006 poświęcona jest wspólnym problemom gazownictwa i ciepłownictwa.

22 - 24 maja 2006
Główne problemy merytoryczne konferencji: - strategia przedsiębiorstwa gazowniczego w świetle liberalizacji rynku
- problemy wynikające z wydzielenia Operatora Systemu przesyłowego
- Docelowe modele wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego
- Bezpieczeństwo dostaw gazu z punktu widzenia Osp iOSD
- Współpraca operatorów Systemu Przesyłowego i Dystrybucyjnego
- Regulacja cen w transporcie gazu
- Nowelizacja Prawa budowlanego, energetycznego i ochrony środowiska
- Nowe technologie w gazownictwie i ciepłownictwie
Organizator: Studio 4u 70-034 Szczecin, ul. Nadodrzańska 5 tel. (091) 485 17 10 fax. (091) 485 17 17 e-mail: gazterm@gazterm.pl www.gazterm.pl