Trwające przygotowania do budowy gazoportu w Świnoujściu budzą zainteresowanie uczestników zbliżającego się I Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Eksperci z branży gazowniczej widzą szansę na zdywersyfikowanie dostaw gazu ziemnego do Polski.

Gazoport zaprojektuje kanadyjska firma SNC-Lavalin. Budowa terminalu służącego do wyładunku skroplonego gazu ziemnego (LNG) zakończy się pod koniec 2011 roku. Docelowa roczna przepustowość gazoportu ma wynosić aż 7,5 mld m3, podczas gdy obecnie zapotrzebowanie naszego kraju na gaz wynosi 14 mld m3 rocznie.

Mirosław Dobrut, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz nowy wiceprezes PGNiG S.A. ds. techniczno inwestycyjnych pozytywnie wyraża się na temat tych planów: - Wobec importu gazu praktycznie wyłącznie z kierunków wschodnich terminal gazowy zapewniający dostawy LNG z innych kierunków znacznie polepsza nasze bezpieczeństwo gazoenergetyczne. Zwłaszcza rejonów północno-zachodniej Polski, gdzie często występują wyraźne braki gazu.

- Faktycznie, gazoport znacznie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski – z prezesem Drobutem zgadza się prof. Jakub Siemek z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, ale zgłasza równocześnie zastrzeżenia związane z przewidywaną ceną surowca. – Będziemy mogli zdywersyfikować dostawy i kupować gaz w takich krajach jak Katar, Algieria, Nigeria oraz Egipt. Jednakże gaz sprowadzany drogą morską będzie oczywiście droższy. Do jego ceny należy także doliczyć nie tylko koszty budowy gazoportu, ale też infrastruktury wokół niego. Świnoujście trzeba przecież połączyć z lądem gazociągiem.

Mimo to Mirosław Dobrut uważa, że transport gazu statkami będzie opłacalny: - Obserwując szybko rosnącą ilość terminali gazowych w Europie i na świecie oraz odnotowując malejące z roku na rok koszty skraplania, transportu i regazyfikacji gazu ziemnego należy uznać że i w Polsce import LNG może być relatywnie opłacalny. Co więcej, jeżeli w Polsce gaz ziemny zwiększy swój udział w bilansie paliw pierwotnych i zbliży się do średniego poziomu europejskiego to może będzie potrzeba rozważenia budowy drugiego terminala gazowego w Polsce.

Budowa terminalu LNG w Świnoujściu bez wątpienia zmienia perspektywę spojrzenia na przyszłość bezpieczeństwa energetycznego Polski i będzie jednym z głównych tematów I Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.