Zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla w klasach szkolnych - wyniki badań naukowców z Politechniki Lubelskiej.

Gazeta Wyborcza o wietrzeniu klas
Ból głowy, przemęczenie, brak koncentracji - oto efekty braku przewietrzania klas, szczelnych okien, braku wentylacji i w efekcie zbyt wysokiego stężenia CO2 w salach lekcyjnych.

Naukowcy z Zakładu Inżynierii Środowiska Wewnętrznego Politechniki Lubelskiej przeanalizowali powietrze w kilkunastu gimnazjach i podstawówkach na Lubelszczyźnie. Wyniki tych badań są zatrważające: w 80% badanych szkół (w każdej placówce zbadano po 2 sale lekcyjne - red.) przekroczono ponad 3- a nawet 5-krotnie poziom normatywny stężenia CO2.
Ponadto naukowcy odnotowali ponadnormatywne stężenie zarodników grzybów, formaldehydów oraz związków zapachowych z detergentów w pomieszczeniach klas szkolnych.

Cały artykuł - czytaj na stronie Gazety Wyborczej w artykule "Wyjątkowe badania naukowców. Nauczycielu, wietrz klasę"